Szybka aktualizacja danych w interesie radców

Codziennie do OIRP w Warszawie wpływają, zarówno drogą pocztową, jak i elektroniczną, uaktualnione dane od radców prawnych naszej Izby. Przypominamy, by wszyscy radcy wykonali możliwie najszybciej obowiązek aktualizacji danych osobowych – wynika on ze zmiany przepisów prawa, w szczególności przyznania radcom prawnym od lipca br. uprawnień do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i karnym skarbowym oraz wprowadzenia obowiązku podawania przez radcę prawnego adresu dla doręczeń.

Aktualizacja danych jest ważna m.in. dlatego, by ci radcy, którzy wyrażają gotowość do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i karnym skarbowym, mogli zostać w terminie wpisani na listę chętnych. Po drugie, w przypadku niezaktualizowania danych przez osoby pozostające np. od niedawna w stosunku pracy może się okazać, że zostaną one wytypowane do prowadzenia obrony karnej z urzędu – jeśli wszyscy radcy z listy wyrażających gotowość świadczenia takiej pomocy prawnej będą już prowadzić ww. sprawy.

Rady OIRP zostały przez Krajową Radę Radców Prawnych zobowiązane do uzupełnienia prowadzonych przez siebie ewidencji. Dlatego uprzejmie prosimy o dokonanie pilnej aktualizacji danych osobowych podlegających zgłoszeniu do naszej Izby. Wyjaśniamy także, że obowiązek wypełnienia Karty Ewidencyjnej dotyczy wszystkich radców prawnych, bez względu na podawane przez nich wcześniej dane ewidencyjne.

Więcej szczegółów, jak dokonać aktualizacji danych

 

 

 

Udostępnij na: