Szukamy prawnika Warszawa

Noma Capital sp. z o.o. sp.k. poszukuje do współpracy aplikanta radcowskiego jako wewnętrznego prawnika spółki. W zakres działalności spółki wchodzą w szczególności sprawy związane z badaniem stanu prawnego, nabywaniem, inwestowaniem oraz sprzedażą nieruchomości i wierzytelności.

Opis stanowiska:

 • sporządzanie projektów umów sprzedaży i najmu nieruchomości,
 • sporządzanie umów związanych z udzielaniem pożyczek oraz przenoszeniem wierzytelności,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych i korporacyjnych spółki,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości, akt ksiąg wieczystych, spółek,
 • pozyskiwanie i analiza dokumentacji prawnej spraw prowadzonych przez spółkę,
 • współpraca z notariuszami, komornikami sądowymi oraz pozostałymi partnerami spółki,
 • kontakt z klientami spółki.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość kc, kpc, ksh, ukwh, uwl,
 • znajomość MS Office, Excel,
 • własna jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • współpraca na podstawie umowy B2B,
 • prawo jazdy.

Oferujemy:

 • nabycie doświadczenia w obsłudze prawnej rynku obrotu nieruchomościami i wierzytelnościami,
 • współpracę w wymiarze co najmniej 3 dni/tydzień w biurze spółki w Warszawie,
 • możliwość prowadzenia dodatkowo zlecanych spraw oraz własnych zleceń.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@nomacapital.pl

Prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji oraz przetwarzanie danych w zakresie mojego wizerunku”.

Administratorem danych osobowych jest Noma Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS 0000728456).

Dane osobowe przekazane nam w aplikacjach, konieczne do sporządzenia ewentualnej oferty współpracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoją aplikację i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś/aś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: biuro@nomacapital.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Udostępnij na: