SZUKAMY APLIKANTA RADCOWSKIEGO (II ROK APLIKACJI)

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KWATERSKA I PARTNERZY z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 35/25 uprzejmie informuje o wszczęciu procesu rekrutacji na stanowisko aplikanta/asystenta radcy prawnego i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji aplikantów spełniających następujące wymagania:

 

 

 

 

 • II rok aplikacji radcowskiej

 

Mile widziane:

 

 

 • Umiejętność pisania i opiniowania umów;
 • Wiedza z zakresu prawa autorskiego
 • Znajomość procedury cywilnej
 • Znajomość Kodeksu spółek handlowych
 • Znajomość RODO
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy

 

 

 

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: k.kwaterska@kancelaria-kwaterska.pl

 

 

 

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jestKancelaria Radców Prawnych Kwaterska i Partnerzy z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 35 lok. 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766213, NIP: 5213852327, e-mail: biuro@kancelaria-kwaterska.pl;
 2. dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane podane w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 3. ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 4. dane zgromadzone podczas rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w procesie rekrutacji.

 

 

 

Udostępnij na: