Szkoleniowe Last Minute – 20, 29, 30 grudnia br. – KPC, KC, prawo autorskie, prawo rodzinne i prawo pracy

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na „Szkoleniowe Last Minute”, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na I piętrze lokalu OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w następujących terminach :

20 GRUDNIA 2014 r. – MARATON SZKOLENIOWY

W tym dniu zapraszamy Państwa na 6 wykładów. Za każdy 1,5-godzinny wykład (2 godziny szkoleniowe) otrzymują Państwo 4 pkt. W sumie za udział we wszystkich szkoleniach w tym dniu mogą Państwo uzyskać 24 punkty szkoleniowe.

Program maratonu szkoleniowego:

9.30       Początek rejestracji

10.00–11.30  Zażalenie na uchylenie wyroku. Problemy praktyczne – dr Joanna Studzińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski  (poziom średniozaawansowany)

11.45–13.15   Gromadzenie materiału procesowego przez strony i uczestników postępowania. – dr Joanna Studzińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski (poziom średniozaawansowany)

13.30–15.00   Postępowanie w sprawach o rozwód – rozstrzygnięcie w przedmiocie winy, roszczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej i kontaktów. Postępowanie zabezpieczające – cz. I – sSO Sylwia Urbańska, Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

15.15–16.45   Postępowanie w sprawach o rozwód – rozstrzygnięcie w przedmiocie winy, roszczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej i kontaktów. Postępowanie zabezpieczające – cz. II – sSO Sylwia Urbańska, Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

17.00–18.30  Nawiązanie stosunku pracy w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego – sSO Zbigniew Szczuka  Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom zaawansowany)

18.45–20.15  Wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego – sSO Zbigniew Szczuka Sąd Okręgowy w Warszawie (poziom zaawansowany)

29 GRUDNIA 2014 r.

W tym dniu zapraszamy Państwa na 2 wykłady. Za każdy 1,5-godzinny wykład (2 godziny szkoleniowe) otrzymują Państwo 4 pkt. W sumie za udział w obu szkoleniach mogą Państwo uzyskać 8 punktów szkoleniowych.

14.00–15.30   Umowy licencyjne w prawie autorskim – cz. I – r.pr. Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

15.45–17.15   Umowy licencyjne w prawie autorskim – cz. II – r.pr. Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

30 GRUDNIA 2014 r.

W tym dniu zapraszamy Państwa na 2 wykłady. Za każdy 1,5-godzinny wykład (2 godziny szkoleniowe) otrzymują Państwo 4 pkt. W sumie za udział w obu szkoleniach mogą Państwo uzyskać 8 punktów szkoleniowych.

15.00–16.30   Skarga pauliańska w ujęciu materialnoprawnym i procesowym – cz. I – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

16.45–18.15   Skarga pauliańska w ujęciu materialnoprawnym i procesowym – cz. II – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

UWAGA !

Punkty za udział w wykładach będą naliczane w oparciu o listy obecności, które będą udostępnione uczestnikom szkolenia na sali wykładowej po rozpoczęciu każdego wykładu. Każdorazowo listy będą zbierane przez pracownika Izby po 30 minutach od rozpoczęcia wykładu.

Prosimy więc o punktualne przychodzenie na spotkania.

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Ilość miejsc ograniczona!!!

W związku z nieodpłatnym charakterem seminarium uczestnicy będą mogli przez wszystkie te dni, w trakcie trwania wykładu nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń udziela:

Marta Dywicka, tel. 22 862 41 69 (-71)  wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 136, e-mail ostrowska_k@oirp.waw.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: