SZKOLENIE – Zmiany w KPC ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odrębnych – Stare Jabłonki 19–22 października 2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 19-22 października 2020 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy.

Tematem szkolenia będą „Zmiany w KPC ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odrębnych”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w KPC – wynikającymi nie tylko z najszerszej w historii ustawy nowelizującej z 4 lipca 2019 r., ale także z kolejnych nowelizacji, obejmujących m.in. wprowadzenie postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej (wejście w życie 1 lipca 2020 r.). W wyniku tych zmian wprowadzono nowe postępowania odrębne, w tym najważniejsze w praktyce postępowanie w sprawach gospodarczych. W innych postępowaniach odrębnych dokonano zasadniczych zmian – zwłaszcza w nakazowym i upominawczym oraz uproszczonym. Celem szkolenia jest omówienie obecnego kształtu najważniejszych postępowań odrębnych w kontekście praktycznych skutków zmian wprowadzonych przez ustawę nowelizującą z 4 lipca 2019 r. w najistotniejszych instytucjach procesowych, w tym postępowaniu dowodowym i środkach zaskarżenia.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Marcin Dziurda adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego; autor licznych publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego (w tym współautor największego komentarza do zmian w KPC wprowadzonych przez ustawę nowelizującą z 4 lipca 2019 r.), radca prawny, w latach 2005-2012 r. zorganizował Prokuratorię Generalną i był jej pierwszym.

Plan szkolenia:

19 października 2020 r.

od 1400         przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030     kolacja

20 października 2020 r.

800-900      śniadanie

900-1045

 • Najnowsze zmiany w KPC – wprowadzenie
 • Koncentracja materiału procesowego
 • Odrębności w postępowaniach odrębnych

1045-1100  przerwa

1100-1245

 • Organizacja postępowania
 • Odrębności w postępowaniach odrębnych
 • Konkretyzacja twierdzeń i zaprzeczeń
 • Odrębności w postępowaniach odrębnych

1245-1415  przerwa obiadowa

1415-1600

 • Postępowanie przygotowawcze i plan rozprawy
 • Odrębności w postępowaniach odrębnych

1600-1615   przerwa

1615-1715

 • Postępowanie dowodowe
 • Odrębności w postępowaniach odrębnych
 • Środki odwoławcze
 • Odrębności w postępowaniach odrębnych

1800          kolacja

21 października 2020 r.

800-930      śniadanie

930-1045

 • Najważniejsze zmiany w postępowaniach odrębnych
 • Postępowanie gospodarcze cz. I

1045-1100  przerwa

1100-1245

 • Postępowanie gospodarcze cz. II

1245-1415  przerwa obiadowa

1415-1600      Postępowanie nakazowe i upominawcze

1600-1615   przerwa

1615-1715

 • Postępowanie uproszczone
 • Elektroniczne postępowania upominawcze

 1800         kolacja

22 października 2020 r.

800-900       śniadanie

900-1030

 • Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
 • Ustawa o private enforcement
 • Nowe Prawo Zamówień Publicznych

1030-1045  przerwa

1045-1215

 • Postępowania regulacyjne (przed SOKIK)
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

1215-1300  wymeldowanie z hotelu

1300          obiad, wyjazd z ośrodka

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin. Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 190 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz jednej imprezy towarzyszącej.
760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów – udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestnika w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą. Dodatkowa opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi: 217,50 zł

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie wynosi:

1450 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz jednej imprezy towarzyszącej.

Opłata z tytułu zakwaterowania w pokoju jednoosobowym dla radców prawnych spoza OIRP w Warszawie wynosi: 1667,50 zł

Uczestnictwo radców prawnych spoza OIRP w Warszawie uzależnione jest od wolnych miejsc. Pierwszeństwo w zapisach przysługuje radcom prawnym z OIRP w Warszawie.

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP– usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP– usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki październik 2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.
Termin płatności: do dnia 12.10.2020 r.

Zgłoszenia:
na karcie dostępnej poniżej zgłoszenia przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Paulina Szymanowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: