Szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza radców prawnych i aplikantów na szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, które się odbędzie 26 lutego 2015 r. w siedzibie KRRP przy Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie w godzinach 10.00 – 16.00.

Szkolenie „Przeciwdziałanie dyskryminacji w teorii i praktyce” będzie prowadzone przez Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – radcę prawego Karolinę Kędziorę.

W szkoleniu uczestniczyć będzie Wiceprezydent CCBE Maria Ślązak, Wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka, członkowie Komisji Praw Człowieka oraz radcowie prawni i aplikanci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w szkoleniu – 10 do 15 osób.

Program szkolenia

10:00 – 10:30 – otwarcie,
10:30 – 12:00 – mechanizm dyskryminacji. Zajęcia interaktywne,
12:00 – 12:15 – przerwa kawowa,
12:15 – 13:30 – Wspólnotowe prawo antydyskryminacyjne – zajęcia interaktywne, praca metodą „drzewa skojarzeń” (eng. Mind map) (Dyrektywy Rady 2000/43/WE i 2000/78/WE),
13:30 – 14.30 – Prawo krajowe dotyczące zakazu dyskryminacji. Przepisy, doktryna i orzecznictwo. Prezentacja i dyskusja. (Konstytucja RP, Kodeks pracy, Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania),
14:30 – 14:45 – przerwa kawowa,
14:45 – 15:50 – Prawo krajowe dotyczące zakazu dyskryminacji. Przepisy, doktryna i orzecznictwo. Prezentacja i dyskusja. (Konstytucja RP, Kodeks pracy, Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania),
15:50 – 16:00 – podsumowanie szkolenia.

Chętni mogą zgłaszać swój udział do p. Rafała Ciesielskiego – adres mailowy: ciesielski@kirp.pl (do wiadomości Przewodniczącej Komisji: magdalena.witkowska@gratus.pl), najpóźniej do dnia 24 lutego 2015 r.

 

Udostępnij na: