SZKOLENIE – Wyzwania antykorupcyjne w organizacji i sposoby przeciwdziałania – 27.05.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 27.05.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Ryzyko korupcji towarzyszy każdej organizacji. Mimo coraz większej świadomości o konsekwencjach popełniania czynów korupcyjnych zjawisko te jest nadal powszechne. Skutki jego są wyniszczające nie tylko dla osób je popełniających, ale także organizacji, w których one wystąpiło. Wprowadzone i planowane regulacje prawne z jednej strony mają przestrzec przed popełnianiem tych przestępstw, z drugiej wprowadzają nie tylko nowe obowiązki, ale także sankcje za naruszenia przepisów. Z drugiej strony organy ścigania wyposażane są w nowe kompetencje w zakresie wykrywania tych naruszeń prawa. Podczas szkolenia  przedstawione zostaną skuteczne sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania ryzyku wystąpienia korupcji, które mogą zostać wprowadzone w organizacji. Także, aby pomóc w tworzeniu i utrzymaniu świadomości antykorupcyjnej w organizacji, omówione zostaną źródła ryzyk korupcyjnych i praktyczne sposoby przeciwdziałania jemu. Omówione zostanie to czego i czy na pewno, uczą nas afery korupcyjne oraz jak to jest z pozycją Polski w światowym rankingu percepcji korupcji. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie wiedza w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz tworzenia skutecznych środków zapobiegania jej ryzyku.

Krzysztof Krak – ponad 25 lat był związany z organami ścigania, pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, tworzył i kierował jednostki do zadań analiz operacyjnych, strategicznych i analiz otwartych źródeł informacji. W Komendzie Głównej Policji m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Następnie pracował w kancelarii prawniczej w Polsce, gdzie prowadził audyty w zakresie ujawniania nadużyć w firmach oraz doradzał jak tworzyć rozwiązania przeciwdziałania korupcji. Obecnie doradza w zakresie rozwiązań przeciwdziałania korupcji i nadużyć, zasad współpracy z osobami zgłaszającymi nadużycia. Szkoli i doradza w zakresie prowadzenia audytów śledczych w firmach oraz analizy i weryfikacji informacji. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach poświęconych problemowi zwalczania i zapobiegania korupcji oraz crime and intelligence analysis. Autor publikacji i poradników dotyczących problemów zapobiegania korupcji oraz ochrony sygnalistów.

Tomasz Wypych – radca prawny. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie prawa gospodarczego, ładu korporacyjnego, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zwalczania nadużyć oraz ochrony informacji. Zajmował stanowiska eksperckie oraz menedżerskie w branży medialnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i medycznej, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie struktur i procesów z obszaru bezpieczeństwa korporacyjnego, ochrony danych i prywatności oraz zarządzania zgodnością. Wykładowca, egzaminator oraz b. zastępca rzecznika dyscyplinarnego OIRP Warszawa. 

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

  • Korupcja i co o niej wiemy? – obalamy mity
  • Źródła ryzyk korupcyjnych – jak rozpoznać
  • Korupcja w mojej organizacji – jak się przygotować?

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

  • Regulacje prawne w zakresie ścigania i przeciwdziałania korupcji, zmiana otoczenia prawnego i nowe standardy
  • Uprawnienia organów ściągania w zakresie wykrywania korupcji
  • System zarządzania antykorupcyjnego i jego elementy

1300-1330 lunch

1330-1500 SESJA III

  • Skuteczne procedury i pułapki związane z ich wdrożeniem
  • Sygnaliści jako źródło informacji o nadużyciach i nie tylko
  • Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 27.05.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: