Szkolenie wyjazdowe w Zabużu – 23–24 kwietnia 2016 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych wpisanych na listę OIRP w Warszawie do udziału w szkoleniu wyjazdowym, które odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016 r. w hotelu „DWÓR w ZABUŻU” w Zabużu.

Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego z 2015 r.

dr Piotr Rylski – radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

W roku 2015 r. ustawodawca uchwalił kilka kluczowych zmian kodeksu postępowania. Część z tym zmian jeszcze nie obowiązuje, lecz zacznie obowiązywać w 2016 r. Zmiany te ze względu na to, że dotyczą bardzo wielu podstawowych instytucji procesowych można uznać za kolejną  „dużą nowelizację” k.p.c. Wśród kluczowych zmian należy zwrócić uwagę na zmiany w formie wnoszenia pism procesowych (pisma elektroniczne), możliwość wyrokowania na posiedzeniu niejawnym przez sąd, zmiany w dochodzeniu roszczeń w ramach elektronicznego postępowania upominawczego czy nową definicję dokumentu na potrzeby postępowania cywilnego.

  1. Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym (postępowanie dowodowe, wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym, zmiany w apelacji itp.)
  2. Elektroniczna forma dokonywania czynności procesowych
  3. Zmiany w mediacji i arbitrażu
  4. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  5. Nowe postępowanie spadkowe

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 12 godzin szkoleniowych.
Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych:  24 pkt.

Miejsce:
Hotel „Dwór w Zabużu”, Zabuże 40, 08-220 Sarnaki. Hotel 3-gwiazdkowy położony jest na skarpie nad rzeką Bug; kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy usytuowany jest na terenie parku krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z basenu zewnętrznego, wewnętrznego, łaźni parowej, jacuzzi, kortu tenisowego, toru do minigolfa, Sali bilardowej, Sali fitness. Za dodatkową opłatą można skorzystać z zabiegów Spa Zabuże.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników na miejscu.
Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
390,-zł netto*– w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i materiałów szkoleniowych oraz zakwaterowania i wyżywienia od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
*- uczestnikiem szkolenia może być tylko radca prawny wpisany na listę OIRP w Warszawie – wtedy usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wymagany tytuł wpłaty : Imię i nazwisko, Zabuże kwiecień 2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Zgłoszenia:
Przyjmujemy na karcie zgłoszenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

UWAGA!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 140 zł tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o  szkoleniu udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: