Szkolenie wyjazdowe w Starych Jabłonkach 21–24 września 2015 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w hotelu „Anders” w Starych Jabłonkach k. Ostródy w dniach 21–24 września 2015 r.

21 września 2015 r.

od 1500 – przyjazd gości, zakwaterowanie

22 września 2015 r.

sSA Agata Zając – Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny

I. Rozkład ciężaru dowodu w sprawach cywilnych i przeprowadzanie dowodów w postępowaniu cywilnym

 1. Zasady rozkładu ciężaru dowodu wynikające z przepisów prawa cywilnego – omówione na wybranych stanach faktycznych.
 2. Zasady rozkładu ciężaru dowodu wynikające z przepisów pozakodeksowych – omówione na wybranych stanach faktycznych.
 3. Reguły dowodzenia zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Formułowanie tezy dowodowej – przykładowe stany faktyczne.
 5. Zarzuty apelacji dotyczące postępowania dowodowego.

II. Realizacja roszczenia o zapis i zachowek – problemy materialnoprawne i procesowe

 1. Zapis zwykły a zapis windykacyjny.
 2. Przedawnienie roszczenia o wykonanie zapisu.
 3. Legitymacja czynna i bierna w sprawach o zachowek.
 4. Zakres roszczeń z tytułu zachowku – rozkład ciężaru dowodu, postępowanie dowodowe, odsetki.
 5. Przedawnienie roszczenia o zachowek.

23–24 września 2015 r.

dr SSA Ewa Stefańska – sędzia orzekający w VI Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

I. Postępowania nieprocesowe dotyczące nieruchomości – wybrane zagadnienia

Celem szkolenia będzie omówienie wybranych zagadnień dotyczących postępowań o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego, o dział spadku, o stwierdzenie zasiedzenia, których przedmiotem jest nieruchomość. W szczególności jego przedmiotem będą kwestie: zakresu i zasad orzekania w sprawach działowych, wzajemnych roszczeń współwłaścicieli, byłych małżonków lub współspadkobierców, zakresu związania sądu wnioskiem i zakresu powagi rzeczy osądzonej wynikającej z orzeczeń merytorycznych wydawanych przez sąd w postępowaniu nieprocesowym.

II. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia

Celem szkolenia będzie omówienie wybranych zagadnień dotyczących formułowania i wnoszenia skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej. W szczególności jego przedmiotem będą kwestie: przesłanek dopuszczalności wniesienia poszczególnych skarg, ich funkcje oraz wzajemne relacje postępowań wywołanych wniesieniem tych skarg.

Główne tezy wykładu:

 1. Zakres orzekania w postępowaniach działowych (o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego, o dział spadku) dotyczących nieruchomości.
 2. Zakres związania sądu wnioskiem w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.
 3. Zakres powagi rzeczy osądzonej wynikającej z orzeczeń merytorycznych wydanych przez sąd w sprawach działowych.
 4. Przesłanki dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej.
 5. Charakterystyka i funkcje poszczególnych skarg.
 6. Wzajemne relacje postępowań wywołanych wniesieniem skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargi kasacyjnej.

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Miejsce:
Hotel „Anders”, Stare Jabłonki k. Ostródy. Hotel 4-gwiazdkowy położony jest na malowniczej skarpie tuż nad jeziorem Szeląg Mały i otoczony Lasami Taborskimi. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z krytego basenu z hydromasażem, 3 rodzajów sauny, jacuzzi i siłowni. Za dodatkową opłatą można skorzystać z kręgielni, squasha lub odwiedzić Centrum Odnowy Biologicznej AnderSpa.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu (dojazd samochodem trasą Warszawa–Gdańsk przez Ostródę lub pociągiem do stacji Stare Jabłonki, oddalonej od hotelu o ok. 300 m).

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

1.390 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz 1 imprezy towarzyszącej.

1.660 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).

760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%

– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz datę szkolenia 21–24.09.2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 7.09.2015 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

Informacji udziela:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Program i karta zgłoszeniowa

Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

Udostępnij na: