Szkolenie wyjazdowe w Starych Jabłonkach 20-23 kwietnia 2015 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach koło Ostródy.

21 kwietnia 2015 r.

Michał Barta – radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Prawo nowych technologii – aktualne tendencje orzecznicze i aspekty praktyczne.

Tematyka szkolenia odnosić się będzie do najnowszych zmian w orzecznictwie polskim i zagranicznym, jakie dotyczy prawa nowych technologii, przede wszystkim prawa autorskiego. Wymusza to oczywiście pewną korektę podejścia praktycznego do aspektów prawa własności intelektualnej, zarówno w odniesieniu do umów prawnoautorskich, jak i sporów sądowych.

  1. Zmiana kierunku rozwoju pojęcia utworu, opracowania, relacji między dobrami niematerialnymi.
  2. Rozwój technologii a konstrukcje prawnoautorskie.
  3. Domena publiczna w prawie autorskim a orzecznictwo TS UE.
  4. Nowelizacja prawa autorskiego a utwory osierocone.
  5. Łagodzenie skutków naruszenia praw autorskich w praktyce sądowej i pozasądowej.

22-23 kwietnia 2015 r.

prof. dr hab. Małgorzata Manowska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, prof. Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie, autor publikacji dotyczących postępowania cywilnego, współautor Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Apelacja cywilna – praktyka i orzecznictwo (wybrane zagadnienia).

Przesłanki dopuszczalności apelacji.

  1. Wymagania formalne apelacji ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa.
  2. Formułowanie zarzutów i wniosków apelacji.
  3. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji.

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Miejsce:
Hotel „Anders”, Stare Jabłonki k. Ostródy. Hotel 4-gwiazdkowy położony jest na malowniczej skarpie tuż nad jeziorem Szeląg Mały i otoczony Lasami Taborskimi. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z krytego basenu z hydromasażem, 3 rodzajów sauny, jacuzzi i siłowni. Za dodatkową opłatą można skorzystać z kręgielni, squasha lub odwiedzić Centrum Odnowy Biologicznej AnderSpa.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu (dojazd samochodem trasą Warszawa-Gdańsk przez Ostródę lub pociągiem do stacji Stare Jabłonki, oddalonej od hotelu o ok. 300 m).

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

1.390 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz 1 imprezy towarzyszącej.

1.660 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc!).

760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%

– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 20-23.04.2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
termin płatności: do dnia 6.04.2015 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

Stare Jabłonki 20-23.03.2015 r. – Program i karta zgłoszeniowa – czytaj więcej

Informacji udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

 

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu !

Udostępnij na: