SZKOLENIE – Prawo cywilne – Stare Jabłonki – 17–20 października 2016 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 17-20 października 2016 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy.

17 października 2016 r.
od 1500 –  przyjazd, zakwaterowanie

18-19 października 2016 r.
sSA Agata Zając – Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny

PRAWO CYWILNE – Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa; Zbieg roszczeń a podstawa faktyczna i prawna powództwa

  1. zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa przed 17 października 1997 r., między 17 października 1997 r. a 1 września 2004 r. i po dniu 1 września 2004 r.;
  2. pojęcie szkody i związku przyczynowego;
  3. odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wynikłe z wykonania prawomocnego orzeczenia w sposób niezgodny z prawem, za szkody związane z wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej oraz decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, za szkody związane z wydaniem niezgodnego z prawem orzeczenia, za szkody związane z niewydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej oraz za delikt normatywny i zaniechanie legislacyjne;
  4. roszczenie o wykonanie umowy a roszczenia odszkodowawcze;
  5. zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, roszczeń odszkodowawczych z roszczeniami z bezpodstawnego wzbogacenia, roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne z roszczeniami odszkodowawczymi i z bezpodstawnego wzbogacenia;
  6. podstawa faktyczna i prawna powództwa w sytuacji zbiegu roszczeń.

19-20 października 2016 r.
dr Piotr Rylski – radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości

NOWELIZACJE KPC z 2015 r. – W 2015 r. ustawodawca uchwalił kilka kluczowych zmian kodeksu postępowania cywilnego. Część z tych zmian zacznie obowiązywać w 2016 r. Przedmiotowe zmiany, ze względu na to, że dotyczą wielu podstawowych instytucji procesowych, można uznać za kolejną „dużą nowelizację” k.p.c. Wśród najważniejszych zmian należy wskazać na zmiany w formie wnoszenia pism procesowych (pisma elektroniczne), możliwość wyrokowania na posiedzeniu niejawnym przez sąd, zmiany w dochodzeniu roszczeń w ramach elektronicznego postępowania upominawczego czy nową definicję dokumentu na potrzeby postępowania cywilnego.

  1. Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym.
  2. Elektroniczna forma dokonywania czynności procesowych
  3. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin.
Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Miejsce:
Hotel „Anders”, Stare Jabłonki k. Ostródy. Hotel 4-gwiazdkowy położony jest na malowniczej skarpie tuż nad jeziorem Szeląg Mały i otoczony Lasami Taborskimi. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z krytego basenu z hydromasażem, 3 rodzajów sauny, jacuzzi i siłowni. Za dodatkową opłatą można skorzystać z kręgielni, squasha lub odwiedzić Centrum Odnowy Biologicznej AnderSpa.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu (dojazd samochodem trasą Warszawa–Gdańsk przez Ostródę lub pociągiem do stacji Stare Jabłonki, oddalonej od hotelu o ok. 300 m).

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1.390 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz 1 imprezy towarzyszącej.
1.660 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).
760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki październik 2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 03.10.2016 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Informacji udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: