SZKOLENIE – Prawo cywilne i prawo pracy – Kazimierz Dolny – 3–4 listopada 2016 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 3–4 listopada 2016 r. w hotelu „Dom Architekta SARP” w Kazimierzu Dolnym.

BRAK MIEJSC NA SZKOLENIE W OPCJI Z NOCLEGIEM !

dr Piotr Rylski – radca prawny, adiunkt WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
KPC – Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego z 2015 r.
W roku 2015 r. ustawodawca uchwalił kilka kluczowych zmian kodeksu postępowania. Część z nich obowiązuje dopiero od września 2016 r. Zmiany te ze względu na to, że dotyczą bardzo wielu podstawowych instytucji procesowych można uznać za kolejną  „dużą nowelizację” k.p.c. Wśród kluczowych zmian należy zwrócić uwagę na zmiany w formie wnoszenia pism procesowych (pisma elektroniczne), możliwość wyrokowania na posiedzeniu niejawnym przez sąd, zmiany w dochodzeniu roszczeń w ramach elektronicznego postępowania upominawczego czy nową definicję dokumentu na potrzeby postępowania cywilnego.
1) Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym (postępowanie dowodowe, wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym, zmiany w apelacji itp.)
2) Elektroniczna forma dokonywania czynności procesowych
3) Forma dokumentowa i jej znaczenie w procesie; dowód z dokumentu

sSO Zbigniew Szczuka – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
PRAWO PRACY
1) Omówienie wewnętrznej polityki antymobbingowej i postępowania przed Sądem Pracy
2) Dyskryminacja a mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego różnice i podobieństwa
3) Konflikt interesów prawie pracy w świetle dyspozycji art.22(1) k.p. i orzecznictwa Sądu Najwyższego

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo na dole strony pod artykułem.

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 12 godzin szkoleniowych.
Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych:  24 pkt.  

Miejsce:
Hotel „Dom Architekta SARP”, ul. Rynek 20, 24-120 Kazimierz Dolny. Położony w samym centrum miasteczka przy rynku.
Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników na miejscu.
Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

799,-zł netto*  – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i materiałów szkoleniowych oraz zakwaterowania i wyżywienia
od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu (BRAK POKOI 2OS.)
899,-zł netto*  – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (BRAK POKOI 1OS.)
649,-zł netto*  –  dla osób nie korzystających z noclegu (opłata zawiera udział w zajęciach, obiady 2 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych – nie obejmuje kosztów kolacji, noclegu i śniadania)

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wymagany tytuł wpłaty : Imię i nazwisko, Kazimierz Dolny, listopad 2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Zgłoszenia:
Przyjmujemy na karcie zgłoszenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).

UWAGA!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o  szkoleniu udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: