SZKOLENIE – Wybrane zagadnienia (procesowe i materialnoprawne) francuskiego prawa gospodarczego – 23.10.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 23.10.2018 r. w godz. 9.30–15.00.

Celem szkolenia jest omówienie w sposób warsztatowy tych aspektów szeroko pojętego francuskiego prawa gospodarczego, które są uregulowane w sposób odmienny w stosunku do prawa polskiego. Ma ono pomóc praktykom przy pierwszym kontakcie ze sprawami powiązanymi z francuskim systemem prawnym.

Iwona Jowik kancelaria COPERNIC AVOCATS.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Paryżu oraz w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych
z zakresu prawa handlowego oraz prawa karnego gospodarczego. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, następnie Uniwersytet Paris II – Panthéon Assas (ze specjalizacją w prawie prywatnym oraz prawie gospodarczym) oraz King’s College London (LLM).

Lucien Peczynski kancelaria COPERNIC AVOCATS.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Paryżu oraz w Warszawie, poprzednio radca prawny. Swoją działalność skupia głównie na doradztwie w kwestiach związanych z prawem umów, prawem handlowym, najmem handlowym, prawem spółek oraz prawem transportowym. Specjalizuje się także w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oddelegowania pracowników.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 Prawo procesowe – część I (mec.Iwona Jowik)

 • Organizacja wymiaru sprawiedliwości – specyfika sądów gospodarczych
 • Pełnomocnik procesowy
 • Doręczenia (pozwów, pism procesowych, wyroków)

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1215 Prawo procesowe – część II (mec. Iwona Jowik)

 • Procedura zwyczajna a procedura przyspieszona
 • Ekspertyza sądowa
 • Egzekucja wyroków, w tym uznanie i egzekucja wyroków zagranicznych

1215 –1300 Wybrane instytucje prawa materialnego – część I (mec. Lucien Peczynski)

 • Najem handlowy
 • Agent handlowy (aspekty prawnoporównawcze i dorobek orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem skutków rozwiązania umowy przez producenta)

1300-1330  Lunch

1330-1500 Wybrane instytucje prawa materialnego – część II (mec. Lucien Peczynski)

 • Wybrane aspekty prawa pracy (formy zatrudnienia pracowniczego, układy zbiorowe pracy, rozwiązanie umowy o pracę, kontrole inspekcji pracy)
 • Prawo umów, w tym “gwałtowne zerwanie utrwalonych stosunków gospodarczych”
 • Odpowiedzialność organów spółki : instytucja tzw. delegowania uprawnień i odpowiedzialności

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim

Powyższy program stanowi poziom podstawowy – uczestnicy nie znają przepisów prawa oraz instytucji prawnych w obszarze objętym szkoleniem. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych instytucji i podstawowej praktyki.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 23.10.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: