SZKOLENIE – Wybrane problemy w praktycznym stosowaniu przepisów K.P.A. i P.P.S.A. w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – 12.02.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 12.02.2019 r. godz. 9.3015:00.

Celem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie najistotniejszych problemów wynikających z praktycznego stosowania przepisów postępowania administracyjnego i procedury sądowoadministracyjnej z powołaniem przykładów z orzecznictwa sądowoadministracyjnego. W konsekwencji założeniem jest udoskonalenie praktyki zawodowej radców prawnych zajmujących się sprawami prowadzonymi przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Groński, sędzia WSA w Warszawie, zatrudniony w Sądzie od 2004 r. Wcześniej specjalista w Wydziale Samorządu Terytorialnego Departamentu Administracji Publicznej MSWiA.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

  • Zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian z 7 kwietnia 2017 r.
  • Bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania

1100-1115 przerwa kawowa 

1115-1300 SESJA II

  • Milczące załatwienie sprawy
  • Problemy dotyczące postępowania odwoławczego
  • Rozstrzygnięcia kasatoryjne po zmianach z 7 kwietnia 2017 r.

1300-1330 lunch

1330-1500 SESJA III

  • Administracyjne postępowanie nadzwyczajne w świetle najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego
  • Analiza najnowszych uchwał NSA
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 12.02.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: