SZKOLENIE – Wybrane problemy prawa spółek – prof. dr hab. Wojciech Popiołek – 28.03.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 28 marca 2017 r. w godz. 9.30–15.00

Szkolenie ma przybliżyć radcom prawnym m.in. wybrane problemy związane z tworzeniem spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z o.o.  w drodze użycia elektronicznych wzorców umownych a także wpływ najnowszych nowelizacji aktów prawnych powiązanych z prawem spółek na funkcjonowanie spółek handlowych. W jego trakcie omówione zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące spółek handlowych a także kwestie związane z roszczeniami odszkodowawczymi wobec członków organów spółek kapitałowych.

prof. dr hab. Wojciech Popiołek – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

dr Wojciech Wyrzykowski – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930    REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100  Wybrane problemy prawa spółek (dr Wojciech Wyrzykowski)

  • Wybrane problemy związane z tworzeniem spółki jawnej, spółki komandytowej  oraz spółki z o.o.w drodze użycia elektronicznych wzorców umownych. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r.
    w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym, Rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym).
  • Omówienie wpływu najnowszych nowelizacji aktów prawnych powiązanych z prawem spółek na funkcjonowanie spółek handlowych (np. ustawa
    o gospodarce nieruchomościami, itp.).

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300  Wybrane problemy prawa spółek (dr Wojciech Wyrzykowski)

  • Przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek osobowych.
  • Przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek kapitałowych.

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500  Wybrane problemy prawa spółek (prof. dr hab. Wojciech Popiołek) 

  • Roszczenia odszkodowawcze wobec członków organów spółek kapitałowych. „Pośrednia” szkoda wspólnika [omówienie podstawowych roszczeń przysługujących spółce, wspólnikom i osobom trzecim wobec członków organów spółek wyrządzających szkodę, w świetle najnowszego orzecznictwa i poglądów doktryny; szkoda „pośrednia” w prawie polskim].

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia jednodniowe” lub bezpośrednio pod adresem   https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 28-03-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod nr telefonu: (22) 862 41 69 wew.116 lub 162.

Udostępnij na: