SZKOLENIE WARSZTATOWE – Zarys regulacji prawnych dotyczących środków ochrony roślin. – r.pr. Grzegorz Kantecki – 22.11.2016 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w Sali Malinowej OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro, w dniu:

22 listopada 2016 r. w godz. 9.30–13.00.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze aspekty prawne dotyczące środków ochrony roślin. Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z tą wyodrębnioną prawnie gałęzią przemysłu.

Grzegorz Kantecki – radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię w Warszawie oraz współpracuje z kancelarią Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu środków ochrony roślin. Świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100

  1. Charakterystyka środków ochrony roślin.
  2. Umiejscowienie zagadnień związanych ze środkami ochrony roślin w poszczególnych aktach prawnych.
  3. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć prawnych dotyczących środków ochrony roślin.

1100-1115   –  przerwa kawowa

1115-1300

  1. Zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin.
  2. Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu.
  3. Reklama środków ochrony roślin.

UWAGA:

Powyższy program stanowi poziom podstawowy – uczestnicy nie znają przepisów prawa oraz instytucji prawnych w obszarze objętym szkoleniem. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych instytucji i podstawowej praktyki.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 8 pkt

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:
349,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
700,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie pod adresem  https://ro.oirp.waw.pl
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 22-11-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o  szkoleniu udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: