SZKOLENIE WARSZTATOWE – Prawne aspekty obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – dr Krzysztof Gorzelak – 9.11.2016 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w Sali Malinowej OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro, w dniu
9 listopada 2016 r. w godz. 9.30–13.00.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na:

  1. omówieniu zasad funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS);
  2. przedstawieniu prawnej charakterystyki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
  3. omówieniu podstawowych cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych aspektów obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

dr Krzysztof Gorzelak – jest starszym prawnikiem w dziale bankowości i finansów kancelarii prawnej Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy sp. k., w przeszłości pracował także w działach prawnych the Royal Bank of Scotland plc oraz Citibank N.A. w Londynie. Jego praca doktorska poświęcona była obrotowi uprawnieniami do emisji i możliwości ich wykorzystania na potrzeby ustanawiania zabezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji z obszaru prawa bankowego, prawa rynków kapitałowych oraz obrotu uprawnieniami do emisji.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930     REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100 Europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – założenia i mechanizm funkcjonowania.

Prawna charakterystyka uprawnień do emisji – czym są uprawnienia do emisji?

1100-1115   –  przerwa kawowa

1115-1300 Wybrane cywilnoprawne i administracyjnoprawne aspekty obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:
349,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
700,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie pod adresem  https://ro.oirp.waw.pl
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 09-11-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o  szkoleniu udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: