SZKOLENIE – Technologia w służbie prawnika – 26.09.2017 (nowy termin szkolenia)

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 26 września 2017 r. w godz. 9.30–16.00.

Celem szkolenia jest wzmocnienie wiedzy oraz świadomości radców prawnych w obszarze nowych technologii, związanych ryzyk oraz dostępnych rozwiązań IT na rynku w powiązaniu z aktualnymi wymaganiami regulacji korporacyjnych dotyczących tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Marcin Maruta – radca prawny, wspólnik w Kancelarii Maruta Wachta, ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, szef działu Kontraktów IT w Kancelarii. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT. Nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Koźmińskiego).
Lider w dziedzinie Technologie, Media, Telekomunikacja wg. Rankingu Rzeczpospolitej 2016 i 2017.

Dariusz Szostek – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-administracji. Ekspert w zakresie identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania, usług zaufania oraz cyberbezpieczeństwa.
W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym
ds. Informatyzacji Rady Ministrów. Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Adam Kotarbiński – menedżer IT z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie nowych technologii i informatyki. Od 2004 r. pełni funkcję Chief Information Officer w międzynarodowej kancelarii prawniczej Magnusson. Wcześniej w latach 2000-2004 kierował działem IT warszawskiego biura kancelarii prawniczej MAQS. Pracował również jako główny konsultant IT w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad (obecnie GDDKiA). Jego praca w Magnusson przypadła na okres dynamicznego rozwoju kancelarii, podczas którego liczba prawników wzrosła od 50 do ponad 200, a zasięg działalności rozszerzył się z 3 do 12 krajów. Zainicjował oraz przeprowadził migrację struktur IT wszystkich biur kancelarii do modelu chmurowego. Sukces ten został przedstawiony w studium przypadku firmy Microsoft nt. wdrożenia Office 365 i Azure. Prowadzi szereg projektów z zakresu nowych technologii, w tym m.in. rozwiązań sieciowych. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Wiedzę techniczną zdobytą podczas tych studiów, uzupełnił studiami z zakresu zarządzania (Executive MBA, Polska Akademia Nauk) oraz dyplomem magistra finansów i rachunkowości (Akademia Finansów i Biznesu Vistula). Ukończył kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń technicznych z zakresu sieci, serwerów, bezpieczeństwa oraz wdrożeń.

Tomasz Wypych – radca prawny w Kancelarii Maruta Wachta. Posiada 20-letnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie ładu korporacyjnego, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zwalczania nadużyć oraz ochrony informacji. Zajmował stanowiska eksperckie oraz menedżerskie w branży medialnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i medycznej, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie struktur i procesów z obszaru ochrony danych i prywatności oraz zarządzania zgodnością. Wykładowca, egzaminator oraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego OIRP Warszawa.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16 pkt.

Program szkolenia:

900-930        Rejestracja uczestników

930-1030       Zarządzanie usługami IT przez kancelarię prawną – aspekty prawne, techniczne oraz biznesowe.

Prowadzący: Marcin Maruta (Maruta Wachta)

BLOK 1: Prawnik a technologie:

 • Jak wykorzystać rozwiązania informatyczne w pracy, zaoszczędzić czas i wydatki oraz dostarczyć klientom lepsze usługi
 • Możliwości technologii a przyzwyczajenia i wymagania klientów – przypadek komunikacji elektronicznej i szyfrowania emalii
  Dobre praktyki w umowach z klientami.

BLOK 2: Modele korzystania z rozwiązań informatycznych:

 • rozwiązania własne vs outsourcing vs chmura – porównanie ryzyka, korzyści, kosztów rozwiązań przydatnych lub dedykowanych
  do kancelarii prawnych
 • Modele chmurowe: przyszłość IT

BLOK 3: Najbliższa przyszłość – duże zmiany w podejściu do usług prawnych:

 • Wpływ technologii na rynek prawny: jakie usługi (zapewne) przejmą algorytmy i jak zmienią się oczekiwania klientów
 • Rynek doradztwa prawnego w zakresie nowych technologii: nowe usługi prawne, nowe potrzeby klientów, nowe możliwości
  dla radców prawnych oraz rosnący rynek doradztwa regulacyjnego. Dlaczego prawnicy nadal będą kluczowi?

1030-1130     Dokumenty elektroniczne

Prowadzący: Dariusz Szostek (Szostek Bar)

 • Forma dowodowa
 • Dematerializacja w pracy prawnika

1130-1145   Przerwa kawowa

1145-1315   Aspekty technologiczne IT w praktyce prawnej

Prowadzący: Adam Kotarbiński, Chief Information Officer / Partner (Magnusson)

 • Percepcja vs. realia stosowania rozwiązań IT w praktyce prawnej
 • Bezpieczeństwo IT, teoria a praktyka, mity a rzeczywistość
 • Praktyczny wymiar rozwiązań chmurowych dla prawnika
 • Platformy samouczące się, czy kiedyś zastąpią nas maszyny?
 • IT w biznesie z perspektywy prawnika
 • Wyzwania przyszłości – „Quo vadis” IT

1315-1400    Lunch

1400-1500    Panel dyskusyjny dotyczący tematu szkolenia:

 • Uczestnicy – Dariusz Szostek, Adam Kotarbiński
 • Moderacja – Marcin Maruta

1500-1545    Przetwarzanie danych i informacji w kancelarii radcy prawnego w świetle regulacji korporacyjnych.

Prowadzący: Tomasz Wypych (Maruta Wachta)

1545-1600    Dyskusja i zakończenie szkolenia.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 26.09.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: