SZKOLENIE – Skuteczność pism procesowych w postępowaniach odrębnych po nowelizacjach k.p.c – 8.12.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16,na parterze, w dniu 8 grudnia 2017 r. w godz. 13.00–16.20.

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie wniosków metodycznych opartych na praktyce sądowej oraz celujących w zwiększenie  skuteczności pism procesowych z uwzględnieniem osobliwości postępowań odrębnych.

Wykład obejmuje:

– przedstawienie zagadnienia przesłanek skuteczności pism procesowych w ogólności, z uwzględnieniem wpływu dokonanych po dniu 31 grudnia 2015 r. nowelizacji k.p.c. oraz przepisów o ustroju sądów powszechnych (ustawa oraz Regulamin urzędowania) na skuteczność pism procesowych;

– przedstawienie normatywnych i praktycznych osobliwości postępowań odrębnych oraz przesłanek skuteczności pism procesowych każdej ze stron, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań umożliwiających uzyskanie tytułu wykonawczego lub tytułu zabezpieczenia bez przeprowadzania rozprawy (postępowanie nakazowe i upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone oraz inne wybrane postępowania odrębne).

Robert E. Masznicz – sędzia w IV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 8 pkt.

Program szkolenia:

1230-1300  Rejestracja uczestników

1300-1430  Skuteczność pism procesowych w postępowaniach odrębnych po nowelizacjach k.p.c. (część I)

1430-1450  Przerwa kawowa

1450-1620  Skuteczność pism procesowych w postępowaniach odrębnych po nowelizacjach k.p.c. (część II)

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 08.12.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: