SZKOLENIE ONLINE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 – 10 września 2020 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na szkolenie w formie webinarium dotyczące problematyki jurysdykcji międzynarodowej na gruncie zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Nieodpłatne szkolenie odbędzie się w ramach unijnego projektu skierowanego do prawników – LAWtrain. Projekt współrealizowany jest przez 6 państw członkowskich: Włochy, Francję, Słowenię, Hiszpanię, Austrię i Polskę.

Szkolenie odbędzie się 10 września 2020 r. w dwóch częściach :

I część w godzinach 16.00-17.30

II część w godzinach 17.30-19.00

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w webinarium otrzyma 8 pkt.

Szkolenie przeprowadzi dr Katarzyna Antolak-Szymanski z Wydziału Prawa w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, prodziekan ds. dydaktycznych, radca prawny, mediator, asystent sędziego w Sądzie Najwyższym.

Liczba miejsc ograniczona (do 50). 

Radców prawnych zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenia pod adresem e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Udostępnij na: