SZKOLENIE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 – 22 maja 2020 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na szkolenie dotyczące Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Szkolenie odbędzie się w ramach LAWtrain – unijnego projektu skierowanego do prawników. Projekt współrealizowany jest przez 6 państw członkowskich: Włochy, Francję, Słowenię, Hiszpanię, Austrię i Polskę.

Szkolenie odbędzie się 22 maja 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00 (szkolenie w języku angielskim) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16.

Szkolenie przeprowadzi  prof. dr Dennis Solomon Universität Passau i prof. dr Wolfgang Hau, (sędzia Sądu Apelacyjnego w Monachium) Ludwig-Maximilians-Universität München.

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu otrzyma 8 pkt.

Liczba miejsc ograniczona. 

Radców prawnych zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Decyduje kolejność zgłoszenia. 

Udostępnij na: