SZKOLENIE – Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego – Stare Jabłonki – 20-23 maja 2019 r. – zapisy zakończone

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 20-23 maja 2019 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy.

Reforma postępowania cywilnego w świetle planowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

W styczniu 2019 r. do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku 3137). Projekt ten zakłada największą od kilkunastu lat zmianę w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Obejmuje m.in. regulacje dotyczące sposobu koncentracji materiału procesowego, wprowadzenie mechanizmu przeciwdziałania nadużyciu uprawnień procesowych przez strony, a także zmiany w postępowaniu dowodowy i  odwoławczym. Przewidziano w nim także przywrócenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Biorąc pod uwagę stosunkowo krótkie planowane vacatio legis ustawy celem szkolenia jest przybliżenie planowanych zmian z punktu widzenia potrzeby pełnomocnika procesowego.

dr hab. Piotr Rylski – radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW, sekretarz redakcji kwartalnika „Polski Proces Cywilny”; autor kilku monografii i ponad 100 opracowań z dziedziny postępowania cywilnego; wieloletni wykładowca z zakresu postępowania cywilnego w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

20 maja 2019 r., poniedziałek

od 1400     –  przyjazd gości, zakwaterowanie

1830-2030  –  kolacja

21 maja 2019 r., wtorek

Wprowadzenie do reformy k.p.c.

 • Ogóle założenia nowelizacji k.p.c.
 • Cele nowelizacji, język projektu, uzasadnienie zmian
 • Zagadnienia intertemporalne

Postępowanie przygotowawcze – cz. I

 • Przygotowanie rozprawy
 • Pisma przygotowawcze, czynności sądu i stron
 • Posiedzenie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze  cz. II

 • Plan rozprawy
 • Model skupienia materiału procesowego (pomijanie spóźnionego materiału)
 • Wyrokowanie zaoczne

Nadużycie uprawnień procesowych – cz. I

 • Klauzula nadużycia uprawnień procesowych
 • Przejawy nadużyć i ich sankcjonowanie
 • Pismo niebędące pozwem, nadużycie zażalenia

22 maja 2019 r., środa

Nadużycie uprawnień procesowych – cz. II

 • Oczywista bezzasadność powództwa
 • Wnioski stron (wyłączenie sędziego, rektyfikacyjne)
 • Kara za ubliżenie sądowi

Zmiany w postępowaniu dowodowym

 • Ogólna charakterystyka zmian
 • Przesłuchanie świadka
 • Opinia biegłego

Postępowania odwoławcze

 • Zmiany w ogłaszaniu i uzasadnianiu orzeczeń
 • Apelacja
 • Zażalenie

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych

 • Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych
 • Odrębności postępowania
 • Postępowanie dowodowe w sprawach gospodarczych

23 maja 2019 r., czwartek

Zmiany w postępowaniach odrębnych i zmiany o charakterze ogólnym

 • Postępowania uproszczone, upominawcze i nakazowe
 • Postępowanie pojednawcze, posiedzenia, zarzut potrącenia
 • Zastrzeżenia do protokołu

Koszty postępowania

 • Opłaty sądowe i ich stawki
 • Opłata w przypadku rozszerzenia powództwa i sankcja jej nieuiszczenia
 • Zwolnienie od kosztów sądowych i zwrot opłat

do 1200  – wymeldowanie z hotelu

1215       – lunch

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin. Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt

Miejsce:
Hotel „Anders”, Stare Jabłonki k. Ostródy. Hotel 4-gwiazdkowy położony jest na malowniczej skarpie tuż nad jeziorem Szeląg Mały i otoczony Lasami Taborskimi. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z krytego basenu z hydromasażem, 3 rodzajów sauny, jacuzzi i siłowni. Za dodatkową opłatą można skorzystać z kręgielni, squasha lub odwiedzić Centrum Odnowy Biologicznej AnderSpa.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu (dojazd samochodem trasą Warszawa–Gdańsk przez Ostródę lub pociągiem do stacji Stare Jabłonki, oddalonej od hotelu o ok. 300 m).

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 450 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz jednej imprezy towarzyszącej.
1 665 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).
760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych).
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki maj 2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005.
Termin płatności: do dnia 13.05.2019 r.

Zgłoszenia:
na karcie dostępnej poniżej zgłoszenia przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Udostępnij na: