SZKOLENIE – Prawo niemieckie – 26.06.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Komisją Zagraniczną zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 26.06.2018 r. w godz. 9.00–15.45.

Wykłady adresowane są głównie do osób, które w swojej codziennej praktyce  stosują  prawo niemieckie lub rozwiązują praktyczne problemy związane z pomocą prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Na wykłady zapraszamy również osoby interesujące się prawem niemieckim oraz zagadnieniami prawa porównawczego.

I. Otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec – zagadnienia praktyczne

Adwokat Armin Dienst reprezentujący Izbę Adwokacką we Frankfurcie n/Menem, współautor komentarza do niemieckiego Prawa Spółek.

Wykład koncentrować się będzie na zagadnieniu form prowadzenia działalności gospodarczej, rozwiązywania najczęstszych problemów występujących w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

II. Wybrane problemy związane z delegowaniem pracowników tymczasowych do Niemiec

Sabina Ociepa, niemiecka  adwokat zrzeszona w Berlińskiej Izbie Adwokackiej oraz Prawnik Zagraniczny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Wykład koncentrował się będzie na tematyce związanej z delegowaniem pracowników tymczasowych do Niemiec, agencjach pracy tymczasowej.

Oba wykłady będą  prowadzone w języku niemieckim.

Program szkolenia

830-900  Rejestracja uczestników

900-1100   Otwieranie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec – zagadnienia praktyczne

I. Wprowadzenie

 1. Znaczenie gospodarcze wyboru formy spółki
 2. Osobowe spółki prawa handlowego
 3. Osoby prawne

II. Podstawy prawne i przegląd regulacji dotyczących różnych form spółek zawartych w następujących aktach:

 1. Kodeks cywilny
 2. Kodeks handlowy
 3. Ustawa dotycząca spółek akcyjnych
 4. Ustawa dotycząca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

III. Rodzaje spółek – zakładanie, forma, struktura organizacyjna, odpowiedzialność:

 1. Spółka cywilna jako podstawowa forma spółki osobowej
 2. Spółka jawna
 3. Spółka komandytowa
 4. Kupiec
 5. Spółka partnerska
 6. Stowarzyszenie jako przykład osoby prawnej
 7. Spółka akcyjna
 8. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – jako forma mieszana

1100-1115 przerwa

1115-1215

IV. Oddział w Niemczech

V. Wskazówki w kwestii spełniania obowiązków księgowych, rachunkowych

VI. Dyskusja, odpowiedzi na pytania

1215-1245 przerwa

1245-1545  Wybrane problemy związane z delegowaniem pracowników tymczasowych do Niemiec

I. Wstęp

 1. Agencja pracy tymczasowej – polski pracodawca na terenie Niemiec
 2. Kolizja dwóch porządków prawnych – jak wyjść z opresji?

II. Część główna – wybrane problemy (wraz z kazusami)

 1. Stosowanie wymuszających przepisów niemieckiej Ustawy o pracy tymczasowej
 2. Teoria rodzynka
 3. Kontrole w miejscu świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych
 4. Kontrola agencji pracy tymczasowej
 5. Układy zbiorowe pracy w Niemczech
 6. Pracodawca użytkownik naruszający normy z prawa pracy
 7. Okresy przekazania i okresy delegowania pracownika tymczasowego

III. Podsumowanie

IV. Wnioski i dyskusja

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

100,00 zł netto* dla radców prawnych

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga:

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 26.06.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: