SZKOLENIE – Prawnicy wobec postępujących wyzwań technologicznych – 19.10.2017

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 19 października 2017 r. w godz. 09:30–16:00.

Program szkolenia:

900–930   Rejestracja uczestników

930-945   Otwarcie szkolenia przez Dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika.

945-1030 Czym jest chmura obliczeniowa?

Prowadzący: Michał Jaworski – National Technical Officer, Członek Zarządu Microsoft.

 • Wszechogarniające IT,
 • Podstawowe pojęcia i modele chmury obliczeniowej,
 • Praktyczne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej.

1030-1130  Jak technologia wpływa na praktykę zadań radcy prawnego?

 Prowadzący: Igor Ostrowski – Partner, Kancelaria Dentons.

 • W jaki sposób technologie IT stosowane w przedsiębiorstwach i kancelariach zmieniły, zmieniają i będą zmieniać zagadnienia, z jakimi spotykają się radcy prawni?
 • Jak pod wpływem rozwoju technologicznego zmieniają się umowy, umowy o pracę, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona tajemnicy radcowskiej, itd.

1130-1145  Przerwa

1145-1245  Office 365 jako przykład narzędzia do pracy w kancelarii – demo

Prowadzący: Paweł Wróbel –Technical Solution Professional, Microsoft.

 • Organizacja jednoczesnej współpracy wielu pracowników,
 • Bezpieczeństwo przetwarzanych danych,
 • Możliwości pracy na danych – kategoryzacja, wersjonowanie, mobilność.

1245-1345  Przykłady wdrożeń u klienta – perspektywa kancelarii

Prowadzący: Agata Szeliga – Partner, Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński, Kawęcki & Szlęzak

Najczęstsze problemy występujące podczas spotkań z prawnikami klientów:

 • czym są rozwiązania chmurowe (IAAS, SAAS, PAAS),
 • zasady korzystania z tych rozwiązań – usługa czy licencja,
 • przetwarzanie danych osobowych i inne specyficzne branżowe problemy regulacyjne (bankowość, edukacja, służba zdrowia).
 • Najczęściej pojawiające się pytania prawne dot. usług chmurowych oraz sposoby rozwiązywania zgłaszanych problemów,
 • Prezentacja krótkiej listy sprawdzającej dla prawników wewnętrznych lub obsługujących klientów, która pozwoli im na szybkie zapoznanie się z planami ich wewnętrznych klientów dotyczących usług online  i przyspieszenie oraz sprecyzowanie kwestii do analizy prawnej.

1345-1415  Przerwa

1415-1515 Cyberbezpieczeństwo – perspektywa prawnika i perspektywa profesjonalisty IT w praktyce

Prowadzący: Maciej Gawroński – Partner Zarządzający, Kancelaria Gawroński & Partners Marcin Tynda, Business Unit Director, Sansec Poland S.A.

 • Co to jest cyberbezpieczeństwo i z czego się składa? Gdzie szukać cyberbezpieczeństwa w prawie?
 • Odpowiedzialność prawna za cyberbezpieczeństwo – sankcje i ryzyka,
 • Praktyczne rozwiązania zmniejszające ryzyko wycieku danych w świetle zmian RODO/GDPR – dostępność, zastosowanie, koszt,
 • Audyty bezpieczeństwa, testy socjotechniczne, testy penetracyjne, szkolenia – co jest tak naprawdę potrzebne i dlaczego?

1515-1600  Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić prawnika?

 • Czy technologia jest w stanie zastąpić człowieka, czy tylko go w niej wspomóc?

Prowadzący: Michał Jaworski – National Technical Officer, Członek Zarządu Microsoft

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 15 pkt

Uwaga:

Szkolenie jest bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać klikając w poniższy link:

https://formularze.oirpwarszawa.pl/forms/index.php?r=survey/index&sid=147646&lang=pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: