SZKOLENIE: Praktyczne aspekty sądowego postępowania egzekucyjnego oraz problematyka związana z zabezpieczaniem roszczeń – 16.12.2014 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 16 grudnia 2014 r. w godz. 10.00–16.00

Praktyczne aspekty sądowego postępowania egzekucyjnego oraz problematyka związana z zabezpieczaniem roszczeń

Piotr Bukszewicz – komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie

Przedmiotem szkolenia będzie zapoznanie Uczestników z warunkami uzyskania możliwości zabezpieczenia roszczenia oraz sposoby jego wykonania. Druga część wykładu przybliży Słuchaczom problematykę egzekucji sądowej oraz praktyczne spojrzenie na kwestię realizacji tytułów wykonawczych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.30 Podstawy zabezpieczenia

 • Uwagi ogólne o podstawach zabezpieczenia
 • Przebieg postępowania zabezpieczającego
 • Koszty postępowania zabezpieczającego

11.30–11.45  przerwa kawowa

11.45–13.00 Wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia

 • Sposoby zabezpieczenia
 • Środki zaskarżenia i inne sposoby zmiany postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia

13.00–13.30 lunch

13.30–15.00 Organy egzekucji sądowej i podstawy egzekucji

 • Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy jako organy egzekucji
 • Instytucja komornika sądowego
 • Ogólne uwagi o wszczęciu i przebiegu postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji

15.00–15.15 przerwa kawowa

15.15–16.00 Wybrane zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów egzekucji

 • Egzekucja świadczeń pieniężnych
 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych
 • Dyskusja

Uwaga:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”)*
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka).
  Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku.

Zgłoszenie na szkolenie jest możliwe do momentu pojawienia się szarego przycisku „REJESTRACJA ZAKOŃCZONA”.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 09–12–2014 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!

Udział w szkoleniu jest możliwy jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: