SZKOLENIE – Praca z klientem – cudzoziemcem – 7 marca 2019 r.

Polskie Forum Migracyjne we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Praca z klientem – cudzoziemcem”, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 07.03.2019 r. godz. 9.30–15:30.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawnymi i kulturowymi uwarunkowaniami pracy radców prawnych z klientami-cudzoziemcami. Przedstawienie ram prawnych warunkujących prawo pobytu cudzoziemców w Polsce, a także czynników kulturowych i psycho-społecznych, które mają wpływ na funkcjonowanie migrantów i uchodźców w kraju pobytu – w kontekście praktycznej pracy z klientem-cudzoziemcem.

Daniel Witko – adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie; uczestnik licznych badań i autor publikacji z zakresu praw podstawowych, a także prawa migracyjnego i azylowego; doświadczony w prowadzeniu działań monitoringowych, a także szkoleń z zakresu praw człowieka, zarówno w Polsce jak i za granicą; współpracujący z trzecim sektorem, w tym Fundacją Polskie Forum Migracyjne, a od 2012 r. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Agnieszka Kosowicz – założycielka i szefowa Fundacji Polskie Forum Migracyjne, działa na rzecz migrantów i uchodźców od 18 lat. Autorka wielu programów integracyjnych dla uchodźców i migrantów. Doświadczona trenerka tematyki migracyjnej, pracuje z grupami od przedszkolaków po seniorów. Laureatka branżowej nagrody „Złotego Wachlarza” za działania na rzecz integracji cudzoziemców.

Program szkolenia:

930-1000 Rejestracja uczestników

1000-1230 Formy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

  • Statusy prawne cudzoziemców w Polsce
  • Rodzaje dokumentów, którymi cudzoziemcy się posługują
  • Możliwości legalizacji pobytu cudzoziemców
  • Najczęstsze problemy prawne, które z doświadczenia organizacji wspierających cudzoziemców są udziałem cudzoziemców (poza obszarem legalizacji pobytu)

(metody pracy: wykład, pytania/dyskusja)

1230-1300 przerwa

1300-1530 Praca z klientem cudzoziemskim – wymiar kulturowy

  • Co to jest kultura?
  • Różnice kulturowe, wymiary kulturowe.
  • Wpływ kultury na style komunikacji.
  • Psychospołeczne skutki migracji – zjawiska psychologiczne wynikające z migracji (m.in. szok kulturowy, strategie akulturacyjne)

(metody pracy: warsztat, elementy wykładu, praca w parach, grupach, ćwiczenia)

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu otrzyma 13 pkt.

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udostępnij na: