SZKOLENIE – Postępowanie zabezpieczające w procedurze cywilnej – 24.10.2017

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 24 października 2017 r. w godz. 09:30–15:00.

Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

 • Zagadnienia ogóle (przesłanki, wymogi formalne, zabezpieczenie zmierzające do zaspokojenia roszczenia),
 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,
 • Omówienie poszczególnych sposobów zabezpieczeń,
 • Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych.

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300  SESJA II

 • Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych,
 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z prawa handlowego,
 • Zabezpieczania roszczeń wynikających z prawa autorskiego i własności intelektualnej, roszczenia informacyjne,
 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających ze skargi paulińskiej,
 • Zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej,
 • Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń niepieniących.

1300-1330   Lunch

1330-1500   SESJA III

 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia (termin, wstrzymanie wykonania zażalenia),
 • Obrona obowiązanego,
 • Ograniczenie i uchylenie zabezpieczenia,
 • Upadek zabezpieczenia, złożenie sumy zabezpieczenia do depozytu, uzależnienie zabezpieczenia od złożenia określonej kwoty do depozytu, odpowiedzialność odszkodowawcza uprawnionego,
 • Szczególne przypadki zabezpieczenia (nakaz w postępowaniu nakazowym),
 • Koszty postępowania zabezpieczającego.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto*   dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto*   dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 24.10.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: