SZKOLENIE – Postępowanie cywilne – Stare Jabłonki – 16–19 października 2017 r. – BRAK MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 16-19 października 2017 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy.

Postępowanie cywilne: formułowanie żądań, wnioski dowodowe, przebieg postępowania, zakres związania sądu żądaniem w postępowaniach procesowych i nieprocesowych

sSA Agata Zając – Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad dotyczących formułowania żądań na etapie wnoszenia pozwu lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym, a także w wypadku wnoszenia środków zaskarżenia, zakresu postępowania dowodowego na wybranych przykładach, formułowania wniosków dowodowych w ramach różnych postępowań, formułowania wniosków zgłaszanych w toku postępowania oraz zakresu, w jakim sformułowanie żądania i wskazana podstawa faktyczna są wiążące dla sądu.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt.

16 października 2017 r.

Od 1500 przyjazd,  zakwaterowanie

1800- 2000 kolacja

17 października 2017 r.

 • pozew – formułowanie żądania, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej;
 • odpowiedź na pozew;
 • zakres związania sądu żądaniem, podstawą faktyczną i prawną w ramach postępowania procesowego, z uwzględnieniem postępowania o rozwód;
 • możliwość zmiany żądania na dalszych etapach postępowania;
 • rozkład ciężaru dowodu a zasady dowodzenia;
 • formułowanie wniosków dowodowych;
 • zakres postępowania dowodowego w procesie na wybranych przykładach (m.in. skarga pauliańska, ochrona dóbr osobistych, odszkodowanie, zachowek.

18 października 2017 r.

 • wniosek – formułowanie żądania, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej;
 • stanowisko uczestnika postępowania;
 • zakres związania sądu żądaniem, podstawą faktyczną i prawną w ramach postępowania nieprocesowego, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów spraw;
 • możliwość zmiany żądania na dalszych etapach postępowania nieprocesowego;
 • zakres postępowania dowodowego w postępowaniu nieprocesowym i formułowanie wniosków dowodowych na wybranych przykładach;
 • zakres postępowania dowodowego w postępowaniu nieprocesowym i formułowanie wniosków dowodowych – ciąg dalszy.

19 października 2017 r.

 • wnioski i żądania zgłaszane w toku postępowania procesowego (przypozwanie i dopozwanie, pozew wzajemny i zarzut potrącenia);
 • nieważność postępowania;
 • wnioski i żądania zgłaszane w toku postępowania procesowego;
 • możliwość żądania wznowienia postępowania nieprocesowego.

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin.

Miejsce:
Hotel „Anders”, Stare Jabłonki k. Ostródy. Hotel 4-gwiazdkowy położony jest na malowniczej skarpie tuż nad jeziorem Szeląg Mały i otoczony Lasami Taborskimi. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z krytego basenu z hydromasażem, 3 rodzajów sauny, jacuzzi i siłowni. Za dodatkową opłatą można skorzystać z kręgielni, squasha lub odwiedzić Centrum Odnowy Biologicznej AnderSpa.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu (dojazd samochodem trasą Warszawa–Gdańsk przez Ostródę lub pociągiem do stacji Stare Jabłonki, oddalonej od hotelu o ok. 300 m).

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1.450 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz 1 imprezy towarzyszącej.
1.665 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).
760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki październik 2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 02.10.2017 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

 

 

Udostępnij na: