SZKOLENIE – Postępowanie cywilne i prawo cywilne – Stare Jabłonki – 15-18 października 2018 r. – zapisy zakończone

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 15-18 października 2018 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy.

Szkolenie z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego:

I. Obrona pozwanego: zarzuty formalnoprawne i zarzuty merytoryczne

II. Procesowe i materialnoprawne aspekty solidarności biernej i czynnej oraz odpowiedzialności in solidum

III. Postępowanie w sprawie o ochronę dóbr osobistych – pojęcie dobra osobistego, zakres ochrony, przesłanki żądania zadośćuczynienia, formułowanie żądania, ciężar dowodu, obrona pozwanego, zabezpieczenie roszczenia, wykonanie wyroku

Agata Zając –  sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad dotyczących możliwości podnoszenia, formułowania i dowodzenia zarzutów formalnoprawnych i merytorycznych pozwanego, z uwzględnieniem postępowania apelacyjnego, a także mocy wiążącej rozstrzygnięcia w odniesieniu do zarzutów pozwanego, omówienie kwestii procesowych i materialnoprawnych wynikających z solidarności biernej i czynnej oraz odpowiedzialności in solidum z uwzględnieniem postępowania apelacyjnego, oraz omówienie istotnych kwestii związanych z postępowaniem o ochronę dóbr osobistych, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 40 pkt.

15 października 2018 r., poniedziałek

od    1600     –  przyjazd gości, zakwaterowanie

1800 – 2000   –  kolacja

16 października 2018 r., wtorek

 • obrona pozwanego – zarzuty procesowe: brak dopuszczalności drogi sądowej, brak zdolności sądowej lub procesowej, powaga rzeczy osądzonej lub stan zawisłości sporu,  niewłaściwość miejscowa sądu, zapis na sąd polubowny
 • obrona pozwanego – zarzuty materialnoprawne: zarzut zasiedzenia, zarzut nieważności lub bezskuteczność czynności prawnej, przedawnienie, zarzuty z rękojmi
 • obrona pozwanego – zarzuty materialnoprawne: potrącenie
 • obrona pozwanego – zarzuty materialnoprawne: zarzut abuzywności postanowień umownych

17 października 2018 r., środa

 • solidarność bierna i czynna – podstawy solidarności
 • solidarność bierna – skutki materialnoprawne
 • solidarność bierna w procesie: formułowanie żądania, związanie żądaniem, wyrokowanie
 • solidarność bierna – zarzuty pozwany odpowiadających solidarnie
 • roszczenia regresowe
 • solidarność czynna
 • odpowiedzialność in solidum

18 października 2018 r., czwartek

 • pojęcie dobra osobistego, zakres ochrony
 • przesłanki żądania zadośćuczynienia
 • ochrona dóbr osobistych – ciężar dowodu, zarzuty pozwanego
 • formułowanie żądania, zabezpieczenie roszczenia, wykonanie wyroku

Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin.

Miejsce:
Hotel „Anders”, Stare Jabłonki k. Ostródy. Hotel 4-gwiazdkowy położony jest na malowniczej skarpie tuż nad jeziorem Szeląg Mały i otoczony Lasami Taborskimi. W koszt noclegu wliczone jest korzystanie z krytego basenu z hydromasażem, 3 rodzajów sauny, jacuzzi i siłowni. Za dodatkową opłatą można skorzystać z kręgielni, squasha lub odwiedzić Centrum Odnowy Biologicznej AnderSpa.

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu.

Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu (dojazd samochodem trasą Warszawa–Gdańsk przez Ostródę lub pociągiem do stacji Stare Jabłonki, oddalonej od hotelu o ok. 300 m).

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
1 450 zł netto* – w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz 1 imprezy towarzyszącej.
1 665 zł netto* – w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc).
760 zł netto* – dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów szkoleniowych.
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba niewpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Stare Jabłonki październik 2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Termin płatności: do dnia 01.10.2018 r.

Zgłoszenia:
na karcie zgłoszenia dostępnej poniżej przyjmujemy na 3 tygodnie przed terminem szkolenia (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc). Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Uwaga:
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonywania wpłat. O zgłaszanie uczestnictwa z większym wyprzedzeniem czasowym szczególnie prosimy osoby zamawiające pokoje 1-osobowe.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: