SZKOLENIE – Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie – 14 marca 2019 r.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie”, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 14.03.2019 r. godz. 12.00–15:00.

Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności współpracy między radcami prawnymi a osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Podniesienie skuteczności udzielanej pomocy poprzez współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób doznających przemocy.

Renata Durda – kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, placówki Instytutu Psychologii Zdrowia PTP; certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy; członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (trzecia kadencja).

Agnieszka Machnowska – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka. Od kilkunastu lat prowadzi konsultacje indywidualne, zajęcia edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie i grupy rozwoju osobistego w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Program szkolenia:

1130-1200 Rejestracja uczestników

1200-1500

  • Charakterystyka osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie.
  • Jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy w bliskich relacjach?
  • Specyfika współpracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie – gdy przemoc miała miejsce w przeszłości lub gdy przemoc dzieje się w ich życiu aktualnie.
  • Czy w każdym przypadku przemoc w rodzinie wyczerpuje znamiona art. 207 kodeksu karnego (znęcanie się w rodzinie)?
  • Jakiej ochrony potrzebują osoby doznając przemocy w rodzinie? Jaka ochrona jest możliwa?
  • Co ważne w uzasadnieniach pism procesowych, a czego unikać.
  • System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce – kompetencje różnych instytucji.
  • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości (program na lata 2019-2021).
  • Adresy miejsc świadczących pomoc w przypadku przemocy w rodzinie na terenie Warszawy (dorośli, dzieci, osoby ze specjalnymi potrzebami).

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu otrzyma 8 pkt.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udostępnij na: