SZKOLENIE – Pisma procesowe z zakresu prawa pracy (problemy praktyczne w sprawach z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zwolnień grupowych)- 29.11.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 29 listopada 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Przedmiotem szkolenia będzie konstruowanie pism procesowych w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy (w szerokim tego słowa rozumieniu: pozwy, apelacje, etc.), (problemy i trudności praktyczne: wartość przedmiotu sporu, ciężar dowodu, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych z zakresu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

sSO dr Monika Rosłan-Karasińska – VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, wcześniej w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie. Dr nauk prawnych.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Pisma procesowe z zakresu prawa pracy – pozwy, ewentualne problemy praktyczne.

1100-1115 Przerwa

1115-1300 cd. Pisma procesowe z zakresu prawa pracy – pozwy, ewentualne problemy praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu zwolnień grupowych, procedury, ciężaru dowodu.

1300-1330 Lunch

1330-1500 cd. pism procesowych – apelacje w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy – ewentualne problemy praktyczne.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom zaawansowany – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową / średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 29.11.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: