SZKOLENIE ONLINE – Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce radcy prawnego – 16.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 16.11.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych z punktu widzenia radcy prawnego zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym jako złożoną metodą realizacji zadań publicznych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące PPP (w tym ustawa o PPP i ustawa o umowie koncesji), zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady przedsięwzięć realizowanych w ramach PPP, a także zakres i ryzyka związane z obsługą prawną projektów publiczno-prywatnych.

Rafał Cieślak – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się z problematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, funduszy unijnych, gospodarki komunalnej i finansów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w kilkunastu przedsięwzięciach PPP zakończonych sukcesem, w tym w pierwszym projekcie rządowym (Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) oraz projektach hybrydowych PPP. W rankingu Chambers Europe od lat rekomendowany jest jako jeden z najlepszych specjalistów od PPP w Polsce.

Program szkolenia:

915-930  Logowanie na szkolenie

930-1100  Wprowadzenie do PPP

  • PPP – definicja, modele, zasady współpracy
  • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Inne podstawy prawne realizacji projektów PPP

1100-1115 przerwa

1115-1300 Rynek PPP i Case-Studies

  • Rynek PPP w Polsce w latach 2009 – 2019
  • Studia przypadków (m.in. efektywność energetyczna; rewitalizacja; ochrona zdrowia; edukacja; obiekty kubaturowe; infrastruktura drogowa; sport, rekreacja, turystyka; projekty hybrydowe – dofinansowane ze środków UE)
  • Otoczenie instytucjonalne oraz rola Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako centralnej jednostki ds. PPP

1300-1330 przerwa

1330-1500 Radca prawny jako doradca w projektach PPP

  • Umowy doradcze z podmiotami sektora publicznego i prywatnego – jak minimalizować ryzyko?
  • Przebieg postępowania PPP
  • Źródła wiedzy i narzędzia wspomagające proces doradczy
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.
Powyższy program stanowi poziom podstawowy uczestnicy nie znają przepisów prawa lub instytucji prawnych, które  będą omawiane podczas szkolenia, a tym samym nie posiadają praktyki w ich interpretacji lub stosowaniu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w obszarze objętym tematyką szkolenia, w celu dalszego i samodzielnego jej pogłębiania, w tym także  w zakresie orzecznictwa sądowego.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 16.11.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: