SZKOLENIE online – Umowy IT – specyfika w sektorze prywatnym i publicznym – 8.06.2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 8.06.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty umów dotyczących produktów i usług informatycznych, skoncentrowane przede wszystkim na wdrożeniach systemów IT, zarówno w metodykach kaskadowych, jak i zwinnych oraz na umowach utrzymaniowych i rozwojowych. Szkolenie prowadzone będzie z perspektywy praktyka pracującego zarówno w sektorze prywatnym, jak i projektach realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych.

Bartłomiej Wachta – Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100   Sesja I

 • Przedmiot umowy wdrożeniowej a metodyki projektowe:
 • Kaskadowe (waterfall)
 • Zwinne (Agile)
 • Modele prawne umów wdrożeniowych (dzieło, zlecenie, modele mieszane)
 • Główne problemy praktyczne:
 • Przedmiot umowy (świadczenia nieoczywiste – migracja, sizing, środowiska deweloperskie/testowe)
 • Harmonogram (główne kamienie milowe, wpływ ich zdefiniowania na zakres świadczeń i odpowiedzialność Stron)

1100-1115 przerwa

1115-1300 Sesja II

 • Umowy wdrożeniowe, problemy praktyczne – c.d.:
 • Procedury odbiorowe (różnica między egzaminem a weryfikacją, tzw. „odbiory jednostronne”, scenariusze testowe i co się może dziać poza nimi)
 • Współdziałanie zamawiającego (oczywisty obowiązek czy narzędzie do samoobrony wykonawcy)
 • Umowa wdrożeniowa w zamówieniach publicznych (specyfika sektora publicznego, podstawowe problemy
  i czy nowe PZP pomoże w ich rozwiązaniu, czy możliwe jest zrealizowanie projektu w metodyce zwinnej zgodnie z PZP)

1300-1330 przerwa

1330-1500  Sesja III

 • Umowy utrzymaniowe:
 • Zakres świadczeń wykonawcy (co to jest utrzymanie, czym się różni od gwarancji, serwisu i ATiK)
 • Błędy i incydenty
 • SLA (modele, podstawowe parametry, pułapki)
 • Umowy rozwojowe:
 • Czy da się rozdzielić od utrzymaniowych?
 • Odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych (procedury autoryzacji zmian, mechanizmy wymuszające współpracę między wykonawcą, wdrażającym, utrzymującym, a rozwijającym)
 • Odpowiedzialność wykonawcy – zasada winy i kiedy trzeba z niej zrezygnować
 • Umowy utrzymaniowe i rozwojowe w świetle PZP – główne problemy:
 • Konkurencyjny wybór wykonawcy utrzymującego lub rozwijającego system wdrożony przez innego wykonawcę,
 • Problemy praktyczne w trakcie realizacji (okres przejściowy, różne poziomy SLA, obowiązki w zakresie przekazania narzędzi i wiedzy, odpowiedzialność wykonawców oraz zarządzanie konfliktami).

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 8.06.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: