SZKOLENIE ONLINE – Problemy w praktycznym stosowaniu przepisów K.P.A. i P.P.S.A. po zmianach w latach 2017-2020 w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – 14.12.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 14.12.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników oraz poszerzenie ich wiedzy w obszarze praktycznego stosowania przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najistotniejszymi orzeczeniami i aktualnymi orzeczeniami NSA, jak również z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi interpretacji poszczególnych przepisów. Szkolenie jest adresowane do osób średniozaawansowanych oraz zaawansowanych.

Paweł Groński – sędzia WSA w Warszawie, zatrudniony w Sądzie od 2004 r. Wcześniej specjalista w Wydziale Samorządu Terytorialnego Departamentu Administracji Publicznej MSWiA.

Program szkolenia:

915-930  Logowanie uczestników

930-1100  SESJA I

  • Odwołanie od decyzji
  • Zażalenie
  • Uchylenie decyzji w trybie art. 154 i 155 k.p.a
  • Zwalczanie bezczynności organu i przewlekłego prowadzenia postępowania:

– bezczynność a przewlekłość, różnice w praktyce organu,

– przedłużające się postępowanie, a merytoryczna ocena rozstrzygnięć organu,

– rażące naruszenie prawa w bezczynności i przewlekłości,

-wysokość grzywny orzekana przez sądy.

1100-1115 przerwa 

1115-1300 SESJA II

  • Milczące załatwienie sprawy

– milczące zakończenie postępowania,

– milcząca zgoda.

  • Problemy wynikające z postępowania odwoławczego

– zakres postępowania odwoławczego,

– udział strony a działanie organu z urzędu,

– rozstrzygnięcia kasatoryjne.

1300-1330 przerwa

1330-1500  SESJA III

  • Tryby nadzwyczajne, praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego

– stwierdzenie nieważności decyzji,

– wznowienie postępowania,

– zmiana decyzji.

  • Analiza najnowszych uchwał NSA

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 14.12.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl 

Udostępnij na: