SZKOLENIE ONLINE – Dostęp do aborcji prawem człowieka – praktyka w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski oraz orzecznictwa ETPCz – 21 stycznia 2021 r.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka Rady OIRP w Warszawie zaprasza na szkolenie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 21.01.2021 r., godz. 17:00-18:30.

Tematyka szkolenia obejmować będzie postanowienia umów międzynarodowych sygnowanych przez Polskę, które dotyczą prawa do życia i wolności od tortur oraz nieludzkiego traktowania, a także ich porównanie ze stanem prawnym w Polsce. Przedmiotem szkolenia będzie również orzecznictwo ETPCz dotyczące tej materii.

Szkolenie prowadzić będą Kamila Ferenc, prawniczka i ekspertka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz r.pr. Karolina Kędziora, Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenia drogą mailową (wraz z numerem wpisu) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Za udział w szkoleniu on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: