SZKOLENIE online – Aktualne wyzwania w prawie pracy w związku z COVID-19 – 23.02.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.02.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Tematyka szkolenia obejmuje aktualne wyzwania w prawie pracy na gruncie najnowszych zmian w przepisach prawa w dobie epidemii COVID-19 i zmieniającej się rzeczywistości w dobie przemian cyfrowych. Podejmowane zagadnienia zostaną zaprezentowane z perspektywy praktycznej. Po szkoleniu uczestnicy będą dysponować wiedzą w zakresie najnowszych zmian w prawie pracy oraz skutków tych zmian tak dla pracownika, jak i pracodawcy.

Monika Wieczorek – radca prawny, Partner w kancelarii Wieczorek Kilarska. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Członek komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy. Autorka licznych publikacji, m.in. „Prawo dla startupu” i „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych”. Współautorka książki „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (C.H. Beck, 2019), „Monitoring zgodny z RODO” (C.H. Beck, 2020), „Ochrona sygnalistów” (w przygotowaniu, C.H. Beck). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat prywatności w zatrudnieniu (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Wykładowca na Politechnice Warszawskiej.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100  Praca zdalna

 • różnice pomiędzy telepracą, pracą zdalną, a home Office;
 • zasady wprowadzenia pracy zdalnej i pracy hybrydowej;
 • zasady BHP podczas wykonywania pracy zdalnej;
 • czas pracy w systemie pracy zdalnej;
 • kontrola i monitoring wykonywania pracy zdalnej;
 • zagrożenie zachowaniami niepożądanymi i sygnalizowanie nieprawidłowości.

1100-1115 przerwa

1115-1300 Organizacja pracy w związku z COVID-19

 • powierzenie pracownikowi wykonywania innych obowiązków;
 • wypłata wynagrodzenia przy wprowadzeniu przestoju;
 • korzystanie z urlopu w dobie epidemii;
 • dopuszczalność kierowania pracownika na badania i testy związane z COVID-19;
 • wykonywanie pracy w czasie kwarantanny i izolacji.

1300-1330 przerwa

1330-1500  Rozwiązywanie umów o pracę w dobie COVID-19

 • sposoby rozwiązania umowy o pracę;
 • uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę;
 • przeprowadzenie likwidacji stanowiska pracy;
 • warunki i zasady wypłaty odprawy;
 • rozwiązanie umowy o pracę online.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 23.02.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: