SZKOLENIE ONLINE – Zmiany w KPC ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odrębnych – 21.10.2020 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 21.10.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami KPC, wynikającymi nie tylko z najszerszej w historii ustawy nowelizującej z 4 lipca 2019 r. – która w szczególności przywróciła postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych – ale także z kolejnych zmian, obejmujących m.in. wprowadzenie postępowania odrębnego w sprawach własności intelektualnej (weszły w życie 1 lipca 2020 r.). Celem szkolenia jest omówienie obecnego kształtu najważniejszych postępowań odrębnych – z uwzględnieniem najistotniejszych instytucji procesowych, w tym postępowania dowodowego i środków zaskarżenia.

dr hab. Marcin Dziurda, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego; autor licznych publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego (w tym współautor największego komentarza do zmian w KPC wprowadzonych przez ustawę nowelizującą z 4 lipca 2019 r.), radca prawny, w latach 2005-2012 r. zorganizował Prokuratorię Generalną i był jej pierwszym prezesem.

Program szkolenia:

915-930  Logowanie na szkolenie

930-1100  

 • Najnowsze zmiany w KPC – wprowadzenie
 • Koncentracja materiału procesowego z uwzględnieniem postępowań odrębnych
 • Organizacja postępowania z uwzględnieniem postępowań odrębnych
 • Środki zaskarżenia z uwzględnieniem postępowań odrębnych

1100-1115 przerwa

1115-1300

 • Postępowanie gospodarcze
 • Skutki spóźnionego powoływania twierdzeń i dowodów
 • Odrębności w postępowaniu dowodowym
 • Zbieg postępowania gospodarczego z postępowaniem nakazowym albo upominawczym

1300-1330 przerwa

1330-1500  

 • Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • Nowe przepisy ogólne o nakazach zapłaty
 • Inne najważniejsze zmiany w postępowaniach odrębnych
 • Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej
 • Nowe instytucje w postępowaniu dowodowym (zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji)

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia.
Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.10.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail przed zaplanowanym wykładem.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu szkolenia. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: