Szkolenie OIRP w Rzeszowie dostępne na platformie EAR –15.06

Już w poniedziałek, 15 czerwca odbędzie się kolejne szkolenie online w ramach doskonalenia zawodowego, do którego dostęp będą mieli wszyscy członkowie samorządu radcowskiego. Tym razem zapraszamy na wykład „Kara umowna w praktyce sądowej”, którego gospodarzem będzie Izba Rzeszowska.

Transmisja szkolenia rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do godziny 13:30.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na platformie EAR. Po zalogowaniu proszę wybrać zakładkę „Wykłady online” z logo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Wykład poprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie – Zbigniew Miczek.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • funkcje i rodzaje kar umownych;
  • postanowienia umowne w zakresie kar umownych (zarzut sprzeczności z zasadami współżycia społecznego);
  • dochodzenie roszczeń z kar umownych;
  • roszczenia z kar umownych jako zarzut potrącenia;
  • miarkowanie kar umownych;
  • kara umowna w posiedzeniu pojednawczym i mediacyjnym;
  • wierzytelności z kar umownych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Za udział wykładzie można uzyskać 10 pkt. szkoleniowych.

Udostępnij na: