SZKOLENIE – Ogólne rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i jego stosowanie w praktyce – 19.12.2017 – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 19 grudnia 2017 r. w godz. 9.30–16.45.

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenia o ochronie danych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.), które będzie bezpośrednio stosowane w Polsce. Jednocześnie planowane jest uchwalenie nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione instytucje prawne zawarte w RODO oraz zmiany polskiego prawa w związku z obowiązywaniem RODO.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1015 RODO – rewolucja czy ewolucja? Pierwsze doświadczenia z wdrożeń

Prowadzący: r.pr. dr Arwid Mednis, Wydział Prawa i Administracji UW

1015-1100  Zasady dotyczące przetwarzania przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Prowadząca: r.pr. Anna Matusiak-Wekiera, Kancelaria Radcy Prawnego Anny Matusiak-Wekiery

1100-1130 Przerwa kawowa

1130-1215 Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych w RODO. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Prowadzący r.pr. dr Arwid Mednis, Wydział Prawa i Administracji UW

1215-1300 Zadania Inspektora ochrony danych

Prowadząca: r.pr. Agata Jankowska-Galińska, Deloitte Legal

1300-1345 Organ ochrony danych osobowych i wykonywanie jego kompetencji. Relacje GIODO i inspektora ochrony danych

Prowadzący: r.pr. Bogusława Pilc, Dyrektor Departamentu Inspekcji, Biuro GIODO

1345-1430 Lunch

1430-1515 Stosowanie RODO na przykładzie stosunków pracy

Prowadząca: dr Arleta Nerka, Akademia L. Koźmińskiego, kierownik studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

1515-1600 Zmiany polskiego prawa w związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO

Prowadzący: r.pr. dr Mirosław Gumularz, doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

1600 -1645 Prawa osób, których dane są przetwarzane i ich wykonywanie

Prowadzący: r.pr. Roman Bieda

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16 pkt.

Uwaga:
Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto*  dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 19.12.2017 r. RODO
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: