SZKOLENIE – Odpowiedzialność członków władz spółek handlowych – 13.10.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 13.10.2020 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania organów w spółkach handlowych – Zarządu i Rady Nadzorczej:

 • kompetencji i obowiązków członków zarządu i członków rad nadzorczych
 • zasad odpowiedzialności członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego oraz prawa upadłościowego
  i naprawczego
 • typowych wykroczeń i przestępstw karno–skarbowych, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
 • omówienie orzeczeń sądowych.

Dariusz Okolski – radca prawny, prowadzi własną kancelarię od 2005 r. Wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą – Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath, dyrektor departamentu prawnego w Skanska Polska Sp. z o.o. oraz w firmie deweloperskiej Blue City Sp. z o.o. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia Podyplomowe – Zarządzanie w budownictwie. Autor książki o umowie o roboty budowlane wydanej przez C.H. Beck w Polsce (dziewięć wydań) w 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 i 2018 r., oraz komentarza Prawo Budowlane w CH Beck online oraz artykułów dotyczących bieżących kwestii prawa nieruchomości.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 Sesja I

 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu w spółkach kapitałowych
 • Funkcjonowanie – kompetencje, obowiązki i uprawnienia członków zarządu w spółkach kapitałowych
 • Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu spółek handlowych

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300 Sesja II

 • Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego w świetle prawa cywilnego, karnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego w tym:
 • Odpowiedzialność członków władz za zobowiązania podatkowe spółki
 • Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki

1300-1330 Lunch

1330-1500  Sesja III

 • Funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 13.10.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: