SZKOLENIE – Ochrona członków rodziny spadkodawcy w prawie spadkowym – 10.06.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 10.06.2019 r. godz. 9.30-15:00.

Szkolenie ma celu kompleksowe omówienie praktycznych aspektów dziedziczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień spornych i prowadzących do rozbieżności w orzecznictwie. Zamierzeniem szkolenia jest omówienie zarówno czynności kształtujących skład osobowy spadkobierców i skład masy spadkowej, jak w szczególności testowanie i zawieranie umów wyłączających określone osoby z kręgu spadkobierców bądź określone przedmioty z masy spadkowej, tryb stwierdzenia nabycia spadku, dokonanie działu spadku, zarząd majątkiem spadkowym
i odpowiedzialność za długi spadkowe.

Profesor Bogudar Kordasiewicz, Of Counsel w warszawskim biurze K&L Gates, specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów w zakresie cywilnoprawnych aspektów międzynarodowych transakcji dokonywanych w Polsce oraz w doradztwie z zakresu prawa handlowego, prawa spółek oraz kwestii finansowania i restrukturyzacji zadłużenia. Posiada również bogatą wiedzę dotyczącą prawa mediów; doradza spółkom farmaceutycznym w związku z ich działalnością na terenie Polski. Wielokrotnie pełnił też funkcje arbitra.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

 • Prawo właściwe i jurysdykcja
 • Porządek dziedziczenia
 • Granice swobody testowania
 • Wydziedziczenie

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

 • Wyłącznie wstąpienia spadkobierców w prawa wspólnika spółki – granice zastosowania i minimalne zabezpieczenie spadkobierców
 • Umowy dotyczące spadku, ze szczególnym uwzględnieniem darowizny na wypadek śmierci i częściowego zrzeczenia się dziedziczenia.
 • Zarząd majątkiem spadkowym
 • Dziedziczenie w sferze prawa publicznego (obowiązki podatkowe, obowiązki wobec ZUS, zezwolenia i koncesje)

1300-1330 lunch

1330-1500 SESJA III

 • Prawa i obowiązki zmarłego wyłączone ze spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia, ze szczególnym uwzględnieniem „spadków piętrowych”
 • Dział spadku, ze szczególnym uwzględnieniem „spadków piętrowych”
 • Prawo do zachowku, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do obejścia prawa do zachowku oraz dopuszczalności zastosowania art. 5 k.c. w procesach o zachowek.
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia.
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 10.06.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: