SZKOLENIE NIEODPŁATNE – Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – jak skutecznie wnieść skargę do Strasburga. – dr Dagmara Rajska – 18.10.2016 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w NIEODPŁATNYM SZKOLENIU, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 18 października 2016 r.

Szkolenie odbywa się w ramach programu „HELP” Rady Europy.

Skuteczne wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wymaga nie tylko znajomości praw chronionych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Skarga może zostać bowiem merytorycznie rozpoznana jedynie w przypadku, jeżeli nie jest formalnie odrzucona ze względu na niespełnienie kryteriów dopuszczalności. Każdego roku, 95 procent skarg jest odrzucanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jak w takiej sytuacji skutecznie wnieść skargę do Strasburga ?

Dr Dagmara Rajska, adwokat, były prawnik ETPCz, Infopunkt Programu Help Rady Europy, Dyrektor Programowy „Business i Prawa Człowieka” w Europejskim Stowarzyszeniu Praw Człowieka.

PROGRAM SZKOLENIA:

1700-1730REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1730-1900  Wprowadzenie

 1. Proceduralne podstawy niedopuszczalności
 • Niewykorzystanie środków krajowych
 • Niezachowanie 6-miesiecznego terminu
 • Skarga anonimowa
 • Skarga bezprzedmiotowa
 • Skarga wniesiona do innej organizacji międzynarodowej
 • Nadużycie prawa do skargi
 1. Podstawy niedopuszczalności odnoszące się do właściwości Trybunału
 • Niedopuszczalność ratione personae
 • Niezgodności ratione loci
 • Niedopuszczalność ratione temporis
 • Niedopuszczalność ratione materiae
 1. Niedopuszczalność oparta na meritum sprawy
 • Skarga oczywiście bezzasadna
 • Brak znaczącego uszczerbku

Podsumowanie

UWAGA:
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Za udział w szkoleniu otrzymują Państwo 4 pkt.

Zgłoszenia – dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie http://szkolenia.oirp.waw.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
W związku z nieodpłatnym charakterem szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Informacji o seminarium udzielają:
Paulina Bramowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: bramowicz.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: