Szkolenie nieodpłatne w Siedlcach – 18.12.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na wykład, który odbędzie się w dniu 18 grudnia o godz. 16.45 w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 1.

18 grudnia 2015
16.45 Mobbing i dyskryminacja w świetle prawa pracy oraz najnowszych zmian w k.p. obowiązujących od 22.02.2016 – Zbigniew Szczuka sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie (poziom średniozaawansowany).

Uprzejmie informujemy, iż po wykładzie odbędzie się spotkanie z Dziekanem Rady OIRP w Warszawie o godzinie 18.00.

Serdecznie Państwa zapraszamy !

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Każdy uczestnik – radca prawny otrzymuje 4 punkty za 1.5 godzinny wykład. Punkty naliczane są na podstawie podpisanej listy obecności.

Wszelkich informacji na temat szkolenia udzielają :

Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: