Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090)

Szanowni Państwo,

Już 3 lipca br. wchodzą w życie przepisy stwarzające możliwość doręczania korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu informacyjnego Sądów. W związku z tym, OIRP w Warszawie, chcąc zapewnić Państwu najbardziej aktualne i najświeższe informacje związane z tym zagadnieniem zaprasza do udziału w nieodpłatnym szkoleniu online, które odbędzie się 2 lipca 2021 r. na platformie EAR w godz. 10:00 – 12.00. Temat szkolenia: Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090).

Szkolenia poprowadzi Pan Grzegorz Karaś sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy radcowie prawni a aplikanci radcowscy posiadający dostęp do EAR.

Jeśli nie masz jeszcze dostępu do EAR zrób to teraz https://ear.oirpwarszawa.pl/

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń reformy elektronicznych doręczeń po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090).

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o nowych obowiązkach pełnomocników procesowych, usystematyzują wiedzę na temat dopuszczalnych elektronicznych form doręczeń korespondencji w toku postępowania cywilnego. Przedstawione zostaną także podstawowe informacje o zasadach działania Portalu informacyjnego. Szkolenie wskaże na szanse i zagrożenia związane z nową formą doręczenia pełnomocnikom dokumentów sądowych przez opublikowanie pism sądowych na Portalu Informacyjnym

Prowadzący szkolenie Grzegorz Karaś jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz problematyki informatyzacji postępowań sądowych. Pełni funkcję Pełnomocnika Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012-2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Program szkolenia:

 1. Zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 maja 2021 r.
 2. Zakres czasowy obowiązywania rozwiązań wprowadzonych ustawą.
 3. Sposoby doręczeń elektronicznych przewidziane w KPC.
 4. Nowe wymagania formalne pism procesowych – adres poczty elektronicznej.
 5. Doręczenia elektroniczne dokonywane przez pełnomocników.
 6. Zmiana sposobu komunikacji sądu z pełnomocnikiem z doręczenia na udostępnienie.
 7. Nadzieje i zagrożenia związane z doręczaniem przez publikację w Portalu Informacyjnym jako dodatkowej metody doręczeń.
 8. Ogóle zasady działania Portalu Informacyjnego.
 9. Zasady rejestracji w Portalu Informacyjnym i identyfikacji pełnomocnika.
 10. Rodzaje kont użytkownika Portalu informacyjnego.
 11. Jakie dokumenty będą doręczane przez publikację w Portalu Informacyjnym.
 12. Przesłanki odstąpienia od doręczenia przez publikację w Portalu Informacyjnym.
 13. Powiadomienia o publikacji dokumentów.
 14. Data doręczenia.
 15. Skutki doręczenia przez publikację w Portalu Informacyjnym.
 16. Przepisy intertemporalne.
 17. Jaka jest przyszłość doręczeń elektronicznych w postępowaniu cywilnym.
 18. Ustawa o doręczenia elektronicznych – podstawowe informacje.

Szkolenie dostępne będzie dla wszystkich osób posiadających dostęp do EAR i zostanie nagrane, a następnie udostępnione  na platformie EAR po 6.07.2021 r. Za udział w szkoleniu radca prawny otrzyma 6 pkt.

Radcy prawni i aplikanci radcowscy z Izby warszawskiej mają dostęp do platformy EAR z poziomu Extranetu.

Pozostali członkowie samorządu radców prawnych należący do dowolnej OIRP w Polsce, uzyskają dostęp do platformy po rejestracji na stronie https://ear.oirpwarszawa.pl/

Po ukończeniu szkolenia każdy radca prawny będzie miał możliwość wygenerowania certyfikatu z platformy e-learningowej EAR.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Instrukcje logowania:

Udostępnij na: