SZKOLENIE – Kontakty rodzica z dzieckiem, wykonywanie kontaktów – zarys problematyki. Formułowanie pism procesowych przez pełnomocników – 23.10.2017 – SZKOLENIE ODWOŁANE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16, I piętro, w dniu 23 października 2017 r. w godz. 09:30–15:00.

Wioletta Iwańczuk – sędzia delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-945 Otwarcie szkolenia

945-1115 SESJA I

Praktyczne przygotowywanie wniosków w sprawach o ustalenie i ograniczenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, wniosków o udzielenie zabezpieczenia oraz wniosków o zmianę orzeczenia sądowego w zakresie kontaktów z dzieckiem. Problematyka wniosków o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów  z małoletnim dzieckiem. Praca warsztatowa w oparciu o kazusy.

1115-1130 Przerwa

1130-1300 SESJA II

Uregulowanie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem jako obligatoryjny element  pozwu o rozwód. Zarys problematyki pozostałych elementów pozwu o rozwód w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej – omówienie zagadnień, a w tym:  zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, zasądzenia świadczenia alimentacyjnego. Przykładowe orzecznictwo, opracowanie w w/w zakresie pozwu na przykładowych kazusach, problematyka zabezpieczeń. Praca warsztatowa w oparciu o kazus.

1300-1330 Lunch

1330-1445 SESJA III

Prawidłowe formułowanie wniosków o wykonywanie kontaktów, tj. wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za naruszenie kontaktu /pierwszy etap postępowania wykonawczego/ oraz wniosku o nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za naruszenie kontaktu /kolejny etap postępowania wykonawczego/. Dyskusja. Praca warsztatowa w oparciu o kazusy.

1445-1500  Podsumowanie i zamknięcie szkolenia.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Uwaga:

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 23.10.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: