SZKOLENIE – IT w Kancelarii. Czyli jak korzystać z nowoczesnych technologii aby nie naruszyć RODO, reguł korporacyjnych i bezpiecznie przechowywać dane osobowe – 08.05.2018 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 08.05.2018 r. w godz. 9.30–15.00.

dr hab. prof. UO Dariusz Szostek, radca prawny, ekspert z zakresu prawa nowych technologii, Partner w Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy, autor szeregu publikacji dotyczących prawa i IT. Członek PAN, uczestniczył w szeregu procesach legislacyjnych dotyczących nowych technologii.

Grzegorz Karaś, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, współautor szeregu publikacji w zakresie prawa i IT.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 SESJA I

Gdzie jesteśmy? Regulacje prawne dotyczące nowych technologii wchodzące w życie w 2018 r.

Odpowiedzialność za wadliwe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych w kancelarii, w szczególności dotyczących danych osobowych oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej:

 • tajemnica zawodowa, etyka korporacyjna a korzystanie z systemów teleinformatycznych i urządzeń elektronicznych
 • odpowiedzialność cywilna za utratę danych, lub wadliwe zabezpieczenie kancelarii i naruszenie tajemnicy zawodowej
 • odpowiedzialność karna

1100-1115 Przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

Dane osobowe w Kancelarii. Co zmienia Rozporządzenie RODO i jak się zabezpieczyć.

Pułapki czyhające na prawnika, czyli programy komputerowe a prawo prywatne międzynarodowe i RODO.

Zabezpieczenie fizyczne kancelarii i sprzętu IT. Wytyczne.

 • szyfrowanie nośników, urządzeń
 • polityka bezpieczeństwa
 • zakaz używania urządzeń prywatnych
 • zabezpieczenie urządzeń mobilnych
 • utylizacja urządzeń

Zabezpieczanie systemów teleinformatycznych w kancelarii

 • zasady instalacji oprogramowania
 • informatyk w kancelarii, na co uważać
 • administracja systemem
 • niebezpieczne strony internetowe
 • darmowe oprogramowanie – darmowe kłopoty?

Korzystanie z poczty elektronicznej

 • domena prawnika. Czy wolno korzystać z darmowych i publicznych kont poczty elektronicznej przez prawnika?
 • poczta elektroniczna a RODO
 • kontrola dostępu, polityka haseł
 • komunikacja (szyfrowana) z klientami a RODO

Bezpieczne korzystanie z sieci Internet

 • sieci wifi – z jakich korzystać
 • włamania do kancelarii, utrata danych, blokowanie danych itd.

Kopia zapasowa a przepisy korporacyjne

 • zasady dokonywania kopii zapasowej
 • szyfrowanie danych
 • przechowywanie kopii zapasowej
 • dostęp do kopii zapasowej

1300-1330 Lunch

1330-1500 SESJA III

Przechowywanie danych w Kancelarii. Aplikacje przydatne w Kancelarii:

 • Przechowywanie danych w chmurze
 • Mity związane z przechowywaniem danych w chmurze
 • Wytyczne stowarzyszeń prawników dotyczących umów o chmurę
 • Elementy umowy o chmurę
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny i jego wykorzystanie
 • Elektroniczne poświadczenie odbioru
 • Doręczenia elektroniczne i hybrydalne

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego
w dziedzinie szkolenia.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 08.05.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: