Jurysdykcja w zakresie deliktów internetowych. Szkolenie prowadzone w ramach cyklu szkoleń interaktywnych, połączonych z rozwiązywaniem konkretnych przypadków, dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych – 20 września 2019 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na szkolenie pt. Jurysdykcja w zakresie deliktów internetowych. Szkolenie prowadzone w ramach cyklu szkoleń interaktywnych, połączonych z rozwiązywaniem konkretnych przypadków, dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych.

Szkolenia odbędą się w ramach LAWtrain – unijnego projektu skierowanego do prawników dotyczącego spraw związanych z jurysdykcją, uznawaniem i wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Projekt współrealizowany przez 6 państw członkowskich: Włochy, Francję, Słowenię, Hiszpanię, Austrię i Polskę.

Szkolenia odbędą w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

20 września 2019 r. godz. 15.00-18.00 (szkolenie w języku angielskim)

Szkolenie przeprowadzi Elena D’Alessandro, profesor zwyczajny z Uniwersytetu w Turynie, specjalista z zakresu europejskiej i włoskiej procedury cywilnej, współdyrektor Center for Transnational Legal Studies w Londynie (Fall Semester 2019), koordynator projektu LAWTrain, Dg justice.

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu otrzyma 8 pkt.

Liczba miejsc ograniczona.

Radcowie prawni zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl.

Decyduje kolejność zgłoszenia.

Udostępnij na: