Szkolenie interaktywne, połączone z rozwiązywaniem konkretnych przypadków, dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – 17-18 czerwca 2019 r. i 20 września 2019 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na Szkolenie interaktywne, połączone z rozwiązywaniem konkretnych przypadków, dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.,

Szkolenia odbędą się w ramach LAWtrain – unijnego projektu skierowanego do prawników dotyczącego spraw związanych z jurysdykcją, uznawaniem i wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Projekt współrealizowany przez 6 państw członkowskich: Włochy, Francję, Słowenię, Hiszpanię, Austrię i Polskę.

Szkolenia odbędą w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

17-18 czerwca 2019 r. godz. 17.00-20.00, Prowadzący: dr Katarzyna Antolak-Szymanski

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w dwóch częściach szkolenia otrzyma 16 pkt.

20 września 2019 r. godz. 14.00-17.00 (szkolenie w języku angielskim), Prowadzący: prof. Elena D’Alessandro i prof. Silvana Dalla Bontà

Radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w szkoleniu otrzyma 8 pkt.

Liczba miejsc ograniczona.

Radcowie prawni zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl.

Decyduje kolejność zgłoszenia.

Udostępnij na: