SZKOLENIE – Informatyzacja postępowania cywilnego – 21.03.2017 r.

Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 21 marca 2017 r. w godz. 10:00–16:45.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na prawnych i informatycznych aspektach postępowania cywilnego.

PROGRAM SZKOLENIA

09:00–10:00  Rejestracja uczestników

10:00            Otwarcie szkolenia r.pr. Włodzimierz Chróścik, Członek Prezydium KRRP, Dziekan Rady OIRP w Warszawie

10:05–10:45   Elektroniczne biuro podawcze prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

10:45–11:30   Nowe ujęcie dokumentu w prawie cywilnym, forma dokumentowa dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO

11:30–12:00   Narzędzia informatyczne wspomagające sądy i pełnomocników Dariusz Maślak, z-ca kierownika oddziału CKIS,

12:00–12:15  przerwa kawowa

12:15–12:45  Portal informacyjny dla sądów powszechnych i Portal Orzeczeń r.pr. dr Anna Zalesińska

12:45–13:15  Protokół elektroniczny w sprawach cywilnych (aspekty prawne i techniczne) sSO Grzegorz Karaś

13:15–13:45  Rozprawa odmiejscowiona i zmiany w postępowaniu dowodowym (wykorzystanie opinii biegłego z zakresu informatyki) dr Aleksandra Klich

13:45–14:30  lunch

14:30–15:00  Praktyczne problemy dotyczące wykorzystania zasobów Internetu i portali społecznościowych w postępowaniu dowodowym dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

15:00–15:30  Wartość dowodowa informacji zawartych w ewidencjach i rejestrach publicznych  r.pr. dr Gabriela Bar

15:30–16:15  Zmiany w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym – SSO Zbigniew Woźniak

16:15–16:45  dyskusja i zakończenie

Moderator szkolenia  r.pr. dr Gabriela Bar

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

190,00 zł netto* dla radców prawnych

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Rejestracja przez internet: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.03.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po dokonaniu opłaty

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: