SZKOLENIE DLA MEDIATORÓW – Pokonywanie impasu w mediacji – 9.12.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Malinowa, II piętro w dniu: 9 grudnia 2015 r. w godz. 17.30–20.30

  • Postawa mediatora wobec impasu
  • Źródła impasu
  • Metody i techniki pracy z impasem
  • „Czarny sen mediatora” – praca z sytuacjami impasowymi uczestników i uczestniczek kursu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu warsztatowym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 8 pkt.

Konrad Sobczyk mediator, Superwizor, Trener umiejętności rozwiązywania konfliktów w ośrodku mediatorzy.pl. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy z konfliktami i sytuacjami trudnymi w: organizacjach, projektach, sporach społecznych i rodzinnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dostarczając konkretnych narzędzi przygotowujące do rozwiązywania konfliktów dla szerokiego spektrum organizacji. Jeden z pionierów superwizji mediacyjnej w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA:

1700-1730 – Rejestracja uczestników

1730-1845

  • Postawa mediatora wobec impasu
  • Źródła impasu
  • Metody i techniki pracy z impasem

1845-1900 – przerwa kawowa

1900-2015

  • „Czarny sen mediatora” – praca z sytuacjami impasowymi uczestników szkolenia

2015-2030  – podsumowanie

Uwaga:
Powyższy program stanowi zaawansowany poziom szkolenia.

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:
290,-zł netto*    – dla mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie
349,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
700,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”),
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty,
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 9-12-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl.

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: