Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość.


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy zaprasza do udziału radców prawnych w szkoleniu z mediacji podstawowej „Zostań mediatorem” organizowane po raz 22 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy,  w formie on-line na platformie Zoom.

Termin szkolenia: 5,6,7 listopad 2021 r. ,12,13,14 listopad 2021 r. piątki od godz. 13.00- 19.30, soboty, niedziele od 9.00-16.00
Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy do 20 osób

Cena: 1600 zł.

Zapisy do – 30.10.2021 r.

Szczegóły poniżej:

Zostań mediatorem on-line – Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (oirp.bydgoszcz.pl)


Fundacja Center For American Studies oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają radców prawnych i aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych do udziału w praktycznych szkoleniach dla prawników obsługujących klientów biznesowych.

Szkolenia poprowadzą absolwenci amerykańskiego George Mason University – Camilla Higgins i J. Patrick Higgins – oraz Allan John (absolwent University of Lincoln). Camilla Higgins jest profesjonalną instruktorką Business English z wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno podczas pracy z klientami indywidualnymi, jak i kancelariami. J. Patrick Higgins jerat interdyscyplinarnym ekonomistą i badaczem nauk prawnych, zaś Allan John jest certyfikowanym nauczycielem Legal i Business English (posiada m.in. dyplomy Cambridge Law Studio oraz British Council) posiadającym wieloletnie doświadczenie zdobyte w małych i średnich kancelariach oraz korporacjach. 

  1. Szkolenie English at Work for Lawyers, Managers, and Tax Advisors (26-28 listopada)
  • Cel szkolenia: uczestnicy nauczą się pisać i komunikować w języku angielskim w miejscu pracy. Część treści szkoleniowych ma charakter uniwersalny (pisanie CV czy profesjonalna komunikacja mailowa), reszta zaś dostosowana jest do codziennych potrzeb profesjonalistów obsługujących podmioty gospodarcze oraz anglojęzycznych klientów i kontrahentów.
  • Termin na rejestrację z niemal 40% rabatem dla członków Izby: 15 listopada 2021.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/gpKPzL2Q5jFtzyPP8
  1. Szkolenie Corporate Drafting for Lawyers, Managers, and Tax Advisors (3-4 grudnia)
  • Cel szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla prawników, którzy w toku obsługi spółek, działalności gospodarczych i organizacji pozarządowych spotykają się z koniecznością rozumienia, analizowania lub sporządzania w języku angielskim dokumentów takich jak uchwały (zgromadzeń, rad nadzorczych, zarządów), zarządzenia, oświadczenia, protokoły, budżety, sprawozdania finansowe, listy płac, oferty sprzedażowe, listy polecające czy umowy pracownicze.
  • Termin na rejestrację z 43% rabatem dla członków Izby: 21 listopada 2021.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/EP6MxXEjdkayrLJk9

W załączonym linku znajdą Państwo oficjalne oferty szkoleń wraz z ich szczegółowym planem: rb.gy/flhpnr.  


8 edycja Podyplomowych Studiów SGH „Pomocy publicznej”, 15 edycja Podyplomowych Studiów SGH „Administracji i zarządzania” oraz dwudniowy kurs SGH „Elektronizacji zamówień publicznych” 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje o rekrutacji na kolejne edycje Podyplomowych Studiów SGH „Pomocy publicznej” (www.sgh.waw.pl/pspp-online). Studia te są skierowane do osób zainteresowanych oraz wykonujących pośrednio lub bezpośrednio zadania związane z pomocą publiczną i/lub środkami unijnymi. Obecnie coraz częściej jest to obszar zainteresowanie również prawników, w tym wykonujących zawód radców prawnych. W szczególności tematyka studiów z pewnością zainteresuje radców prawnych zapewniających doradztwo prawne przedsiębiorcom otrzymującym pomoc publiczną, w tym w związku z COVID-19 (np. w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej).

W trakcie 8 edycji ww. studiów skupiamy się na procedurach i warunkach udzielania pomocy publicznej w Polsce. Dotyczy to zarówno pomocy covidowej, jak i obecnie zmienianych reguł dopuszczalności pomocy publicznej dla funduszy europejskich z Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027.

Ponadto oferujemy dla personelu pomocniczego Podyplomowe Studia SGH „Administracji i zarządzania” (www.sgh.waw.pl/psaiz-online). W trakcie ich 15 edycji kładziemy nacisk na przygotowanie pracowników szeroko rozumianej administracji, w tym w kancelariach prawnych, jak i ich współtworzenia.

Oferujemy także dwudniowy kurs SGH „Elektronizacji zamówień publicznych” (https://sgh.waw.pl/kurs-ezp), którego celem jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych wymagań odnośnie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych, a w tym zapoznanie uczestników kursu z regulacjami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dlaczego warto aplikować na nasze studia i kurs? Po pierwsze, mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wymienionych studiów, a w konsekwencji zapewniamy najwyższą jakość. Po drugie, wśród prowadzących są zarówno wybitni wykładowcy SGH, jak i praktycy z urzędów administracji centralnej, kancelarii prawnych, firm doradczych i organizacji pozarządowych. Po trzecie, zapewniamy merytoryczne wsparcie na każdym etapie edukacji.

W związku z obecnym stanem epidemicznym i niepewnością, co do przyszłości, oferujemy dzisiaj rekrutację na zajęcia zarówno online, jak i w trybie stacjonarnym (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, w przeciwnym wypadku zajęcia odbędą się online). Zajęcia online będą odbywały się zdalnie na platformie MS Teams (aplikacja udostępniona naszym Słuchaczom przez Microsoft i SGH, a my zapewniamy szkolenie w tym zakresie przed rozpoczęciem zajęć) z udziałem na żywo Wykładowców i Słuchaczy (tak samo, jak zajęcia stacjonarne w Warszawie). Oznacza to, że w dni zjazdowe nie ma potrzeby dojazdu do Warszawy, a do aktywnego udziału w zajęciach wystarczy komputer/laptop/tablet + Internet.

Zapraszamy.


E&Y Academy of Business zaprasza wszystkich radców prawnych do udziału w szkoleniach, które odbywać się będą w terminach od 16 września do 7 grudnia 2021 r. w formie online jak i stacjonarnej.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń.

Z kodem OIRP_15 radcy prawni uzyskają 15% rabatu.


Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach z cyklu „Meet(IP)ings”

Meet(IP)ings to cykl comiesięcznych spotkań prawników zajmujących się prawem własno­ści intelektualnej, zainicjowany przez pasjonatów tej dziedziny adw. Dr Annę Wilińską-Zelek, rzecznika patentowego Bartosza Ferta i radcę prawnego Bartosza Jóźwiaka.

Celem projektu jest wymiana wiedzy oraz praktycznych doświadczeń.

Formuła wydarzenia przewiduje 15-minutowe wystąpienia kilku prelegentów. Po każdym z nich następuje dyskusja dotycząca zaprezentowanego tematu.

Me­et(IP)ings odbywają się w każdy drugi czwartek miesią­ca. Wśród dotychczasowych prelegentów znaleźli się zarówno rzecznicy patentowi, adwokaci, jak i radco­wie prawni. Pierwsze spotkania miały miejsce w Wyższej Szkole Bankowej, a później zostały przeniesione na internetową platformę ZOOM, co stwarza możliwość udziału w spotkaniu większemu gronu.

Więcej informacji Meetipings | Facebook


Studia podyplomowe „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”

Trwa rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym” realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Roczny kurs prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego WPIA UW 

Szkoła Prawa Niemieckiego WPIA UW zaprasza na roczny kurs prawa niemieckiego, realizowany we współpracy z uniwersytetem w Bonn. Zajęcia prowadzone są wyłącznie po niemiecku przez niemieckich wykładowców. Kurs odbywa się w piątki i soboty na WPIA UW. Dla członków OIRP obowiązuje zniżka 200 zł.

Szczegółowe informacje nt. kursu znaleźć można TUTAJ.


Nowy kierunek studiów podyplomowych prawa i ekonomii dla prawników przedsiębiorstw

Program PS prawa i ekonomii dla prawników skierowany jest przede wszystkim do dwóch grup słuchaczy. Prawnikom „kancelaryjnym” pomoże w transformacji zawodowej do roli „in-house”. Prawnikom rozpoczynającym karierę zawodową pozwoli zaś na z orientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego, jak i ewentualnego włączenie się w zarząd spółką.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w załączniku.

Ulotka dla kandydata PS in-house


 

Udostępnij na: