Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość


Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową – konferencja online

Termin i forma konferencji

15 października 2020r., online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Przedmiot konferencji

Przedmiotem konferencji jest metodyka pracy sędziego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz dobre zasady współpracy pomiędzy tymi organami. Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja będą koncentrowały się na tym jak szybko, skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Koszt

Opłata dla radców prawnych, którzy użyją kodu rabatowego „KonferencjaRadca2020”, wyniesie 240 zł.

Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu poniżej.


Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry w roku akademickim 2020/2021

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uruchomił w bieżącym roku Podyplomowe Studia Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących compliance. Atutem studiów – w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku – jest połączenie problematyki ekonomicznej, finansowej, z zakresu zarządzania problematyką prawną. Program studiów zorientowany jest na jak najszersze przekazanie słuchaczom dobrych praktyk stosowanych przez liderów compliance w Polsce oraz zwiększenie ich kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy.

Wykładowcami są trenerzy z doświadczeniem w spółkach Skarbu Państwa, organizacjach międzynarodowych oraz podmiotach prywatnych, posiadający liczne certyfikaty, praktycy rynku finansowego, biegli rewidenci, specjaliści z zakresu zamówień publicznych, podatków, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, radcowie prawni, także posiadający stopnie i tytuły naukowe, funkcjonariusze organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości. Adresatami studiów są osoby posiadające aktualnie lub w przyszłości uprawnienia decyzyjne w zakresie projektowania, wdrażania oraz nadzoru nad programami, politykami i strategiami compliance; radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji inwestorskich, bezpieczeństwa, ochrony danych; osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, jak również promocję zachowań etycznych; osoby wiążące swój rozwój zawodowy z zatrudnieniem w działach zarządzania ryzykiem lub audytu wewnętrznego. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymają: bezterminowy certyfikat z zakresu Sytemu Zarządzania Zgodnością zgodny z ISO 19600:2014(późn. ISO 37301) wydany przez DEKRA sp. Z o.o.; bezterminowy certyfikat auditora wewnętrznego ISO 37001, ISO 3730wydany przez DEKRA sp. z o.o.; bezterminowy certyfikat Specjalisty ds. Compliance (Compliance Officer)wydany przez Uniwersytet Wrocławski; prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Program Studiów konsultowany był ze specjalistami z zakresu compliance, w tym Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, DEKRA sp. z o.o., Project Management Institute Poland, oraz zarządami innych przedsiębiorstw prywatnych, jak również Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu iuzyskał bardzo pozytywne oceny. Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 204 godziny zajęć. Planowane rozpoczęcie zajęć w aktualnej edycji to październik/listopad 2020 r.

Odpłatność za studia wynosi 5.499,00 zł(pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) za dwa semestry nauki płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług rekrutacyjnych. Nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.


6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W imieniu organizatorów 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która obędzie się w dniach 6-7 października 2020 r.

Tegoroczna edycja, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, odbędzie się w formie webinarium, które będzie transmitowane na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Forum wśród członków Państwa Samorządu.  Tegoroczna edycja Forum będzie skupiała się wokół trzech głównych zagadnień: e-sądu, e-pracy i e-finansów. Więcej informacji, w tym program Forum, znajdą Państwo na stronie internetowej: fpme.pl

Wydarzenie objęli patronatem honorowym: Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.  Współorganizatorami Konferencji są wydziały prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Wrocławskiego i Opolskiego, Krajowa Rada Komornicza, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izba Komornicza w Szczecinie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

Ze względu na to, że współorganizatorami Forum są dwa samorządy prawnicze – komorników sądowych i radców prawnych, udział w konferencji jest premiowany punktami w ramach szkolenia zawodowego.

Udział w wydarzeniu wymaga dokonania rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://bit.ly/zapisyfpme Na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, prześlemy potwierdzenie rejestracji wraz z instrukcją logowania do webinarium. Rejestracja trwa do 3 października br. Udział uczestników biernych w Forum jest bezpłatny. Wydarzenie będzie realizowane przy pomocy platformy clickmeeting (www.clickmeeting.com).

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fpme.szczecin@gmail.com.


Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach z cyklu „Meet(IP)ings”

Meet(IP)ings to cykl comiesięcznych spotkań prawników zajmujących się prawem własno­ści intelektualnej, zainicjowany przez pasjonatów tej dziedziny adw. Dr Annę Wilińską-Zelek, rzecznika patentowego Bartosza Ferta i radcę prawnego Bartosza Jóźwiaka.

Celem projektu jest wymiana wiedzy oraz praktycznych doświadczeń.

Formuła wydarzenia przewiduje 15-minutowe wystąpienia kilku prelegentów. Po każdym z nich następuje dyskusja dotycząca zaprezentowanego tematu.

Me­et(IP)ings odbywają się w każdy drugi czwartek miesią­ca. Wśród dotychczasowych prelegentów znaleźli się zarówno rzecznicy patentowi, adwokaci, jak i radco­wie prawni. Pierwsze spotkania miały miejsce w Wyższej Szkole Bankowej, a później zostały przeniesione na internetową platformę ZOOM, co stwarza możliwość udziału w spotkaniu większemu gronu.


Webinarium „Prawnik i technologie” – 28.09.2020

Komisja Zagraniczna KRRP wraz z okręgowymi izbami radców prawnych zaprasza do udziału w webinarium „Okrągły stół” pt. „Prawnik i technologie – bezpieczeństwo nowoczesnych technologii w tym aplikacji komunikacyjnych w aspektach praktyki i deontologii”. Webinarium odbędzie się w poniedziałek 28 września br. w godz. od 14.00 do 16.00 poprzez program Zoom.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny pod następującym linkiem: https://prawnikitechnologie.webankieta.pl/

Rejestracja jest obowiązkowa. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności ich przesyłania, a link do webinarium uczestnicy otrzymają indywidualnie przed wydarzeniem na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Językiem webinarium będzie język polski.

Radczynie i radcowie prawni uczestniczący w webinarium otrzymają 5 punktów szkoleniowych.


Harmonogram szkoleń dla prawników EY Academy of Business

EY Academy of Business zaprasza radców prawnych na szkolenia dla prawników. Członkom OIRP Warszawa przysługuje rabat 10%.

Akademia Finansów dla Prawników

Moduł I – Sprawozdanie finansowe –

4-5 listopada 2020 r.

Moduł II – Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe –

30 listopada – 1 grudnia 2020 r.

Szkolenie ONLINE lub stacjonarne

2 moduły: 4500 zł netto

1 moduł: 2500 zł netto

Budowanie wizerunku kancelarii prawnej

17 listopada 2020 r. 

Szkolenie ONLINE lub stacjonarne

950 zł netto
Efektywna sprzedaż usług profesjonalnych

24-25 listopada 2020 r.

Szkolenie ONLINE

1890 zł netto
Zarządzanie projektem prawnym w praktyce

Moduł I: Planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym –

8-9 grudnia 2020 r.

Moduł II: Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym – 12-13 stycznia 20201 r.

Szkolenie ONLINE lub stacjonarne

2 moduły: 4500 zł netto

1 moduł: 2500 zł netto

Prowadzenie sporów sądowych

Szkolenia w formie e-learningowej, 4 nagrania, zakup przez stronę platformę:

https://elearning-academyofbusiness.pl/kup-szkolenie/?swoof=1&product_cat=szkolenia-dla-prawnikow

Pełen pakiet szkoleń obejmuje 4 nagrania: 950 zł netto.

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych modułów.

 

Kontakt:
Agata Dębska, tel. +48 510 201 286, agata.debska@pl.ey.com


Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna nabór na III edycję Podyplomowych Studiów „Prawa Antykorupcyjnego” poświęconych zagadnieniom przeciwdziałania i zwalczania korupcji.

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który przyznał mu – jako jedynej takiej inicjatywie w kraju – patronat honorowy.

Studia adresowane są głównie do pracowników sektora publicznego (urzędy, instytucje publiczne) i poświęcone szeroko pojętej problematyce antykorupcyjnej. Zajęcia prowadzić będą wyselekcjonowani, wybitni wykładowcy, zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy – funkcjonariusze CBA.

Zapisy trwają do 19 listopada 2020 r., więcej informacji jest dostępne pod adresem: www.inp.pan.pl/ w zakładce Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego lub nr telefonu: 22 657 28 68 /  +48 790 800 654 i pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl

Zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się stacjonarnie oraz zdalnie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.


III edycja studiów podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów”

Instytut Nauk Prawnych PAN rozpoczął rekrutację na III edycję Studiów Podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów”. Zapisy prowadzone będą do 6 listopada 2020 r.

Termin zapisów upływa 6 listopada 2020 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 5 grudnia 2020 r., a kończą w listopadzie 2021 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Prezesa Federacji Konsumentów, który przyznał mu patronat.

Informujemy, że wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych – kliknij TUTAJ.


III edycja studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”

Centrum Prawa Nowych Technologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację na III edycję studiów podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Zajęcia realizowane będą w czasie dwóch semestrów nauki (październik 2020 – czerwiec 2021).

Adresatami oferty są prawnicy oraz osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze technologicznym, informatycznym i mediów, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii – osoby posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań prawnych w praktyce. W szczególności w programie znajdują się zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), w tym sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy i blockchain, strategie ochrony wynalazków w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w gospodarce cyfrowej, płatności elektronicznych oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Wykładowcami są pracownicy naukowi i eksperci m.in. z: INP PAN; UW, UJ, UAM, UŚ, UŁ i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitni praktycy z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii i przemysłu.

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi „Prawo Nowych Technologii” mogą składać dokumenty do 18 września 2020 r. Szczegółowe informacje na temat zajęć znaleźć można TUTAJ.


X edycja Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji” w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN rozpoczął rekrutację na X edycję Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji”. Zapisy prowadzone będą do 16 października 2020 r.

Studia mają charakter dwusemestralny, są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia rozpoczynają się 14 listopada 2020 r., a kończą się 27 czerwca 2021 roku. Odbywać będą się w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny. Wykłady prowadzone są przez przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Konkurencji, Zakładu Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków. Program zajęć obejmuje wykłady i warsztaty.

Szczegółowe informacje o Studiach Podyplomowych „Prawo Konkurencji” znaleźć można na stronie Instytutu Nauk Prawnych – kliknij TUTAJ.


Studia podyplomowe „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”

Trwa rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym” realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Harmonogram szkoleń dla prawników EY Academy of Business

EY Academy of Business zaprasza radców prawnych na szkolenia dla prawników. Członkom OIRP Warszawa przysługuje rabat 20%.

Szkolenie Data Cena

Efektywna sprzedaż usług profesjonalnych

12-13 maja 2020 r.  Szkolenie ONLINE LIVE

1890,00 zł netto

Zarządzanie projektem prawnym w praktyce

Moduł I – Planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym –  20-21 maja 2020 r.

Moduł II – Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym – 1-2 czerwca 2020 r.

Szkolenia ONLINE LIVE

2 moduły: 4500 zł netto

1 moduł: 2500 zł netto

Budowanie wizerunku kancelarii prawnej 3 czerwca 2020 r. Szkolenie ONLINE LIVE lub stacjonarne 950 zł netto

Prowadzenie sporów sądowych

27-28 czerwca 2020 r.  2100 zł netto

Akademia Finansów dla Prawników

Moduł I – Sprawozdanie finansowe  – 24-25 września 2020 r.

Moduł II – Ocena projektów inwestycyjnych i rynki finansowe – 15-16 października czerwca 2020 r.

2 moduły: 4500 zł netto

1 moduł: 2500 zł netto

Kontakt:
Agata Dębska
tel. +48 510 201 286
agata.debska@pl.ey.com


XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie zaprasza na XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe” zaplanowana została na dzień 21 października 2020 r.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w Auli Głównej im. Roberta Schumana budynku „Auditorium Maximum” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. W jego trakcie odbędą się wykłady:

  • „Warunek podwójnej karalności jako przesłanka odpowiedzialności karnej za czyn popełniony za granicą” – Prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Majewski i dr Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • „Podżeganie i pomocnictwo do czynu, który ma być popełniony za granicą” – Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • „Odpowiedzialność karna za przemyt narkotyków poza granicami państwa” – Prowadzący: dr hab. Marek Kulik, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • „Ekstradycja do krajów nieobjętych Europejską konwencją o ekstradycji z 1957 r. a ochrona praw człowieka” – Prowadzący: dr hab. Sławomir Steinborn, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
  • „Europejski nakaz dochodzeniowy” – Prowadząca: dr hab. Anna Błachnio-Parzych, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Przejęcie do wykonania w Polsce orzeczenia zagranicznego sądu karnego – Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Konferencję zamknie panel dyskusyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą zgłaszać się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego TUTAJ. Koszt uczestnictwa to 190 złotych.

Więcej informacji na temat XVII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego znaleźć można na stronie https://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne.


Roczny kurs prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego WPIA UW 

Szkoła Prawa Niemieckiego WPIA UW zaprasza na roczny kurs prawa niemieckiego, realizowany we współpracy z uniwersytetem w Bonn. Zajęcia prowadzone są wyłącznie po niemiecku przez niemieckich wykładowców. Kurs odbywa się w piątki i soboty na WPIA UW. Dla członków OIRP obowiązuje zniżka 200 zł.

Szczegółowe informacje nt. kursu znaleźć można TUTAJ.


Nowy kierunek studiów podyplomowych prawa i ekonomii dla prawników przedsiębiorstw

Program PS prawa i ekonomii dla prawników skierowany jest przede wszystkim do dwóch grup słuchaczy. Prawnikom „kancelaryjnym” pomoże w transformacji zawodowej do roli „in-house”. Prawnikom rozpoczynającym karierę zawodową pozwoli zaś na z orientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego, jak i ewentualnego włączenie się w zarząd spółką.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w załączniku.


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji przygotowała weekendowy kurs na którym uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę dotyczącą zagadnień przygotowanych na podstawie wykazu aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2019.

Kurs jest usystematyzowaniem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego. Szkolenie składa się z części teoretycznej przygotowanej pod kątem pytań testowych oraz części praktycznej obejmującej rozwiązywania zadań problemowych.

Osoby powołujące się na OIRP otrzymują 10% zniżki.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

oraz pod adresem e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

Udostępnij na: