Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość.


Spotkanie konsultacyjno-informacyjne „Postępowanie odwoławcze przed EUIPO – teoria i praktyka” 

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym pt. „Postępowanie odwoławcze przed EUIPO – teoria i praktyka”, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r., w godz. 11.00 – 13.00, w siedzibie Urzędu Patentowego RP, przy al. Niepodległości 188/192 w Warszawie. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do rzeczników patentowych oraz prawników zajmujących ochroną własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru znaków towarowych.

W celu rejestracji uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać wiadomości email, zawierającą imię, nazwisko oraz nazwę organizacji, którą reprezentować będzie osoba biorąca udział w wydarzeniu, na adres: Joanna.Rapita@uprp.gov.pl.

Więcej informacji o wydarzeniu znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Patentowego – kliknij TUTAJ.


Konferencja „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej”

Z inicjatywy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Urzędu Patentowego RP w dniu 4 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju, w Sali pod Kopułą, Plac Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (wejście od strony Placu Trzech Krzyży) odbędzie się konferencja pt. „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej”.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych tematem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) dotyczących własności intelektualnej, obejmujących mediację i arbitraż.

Podczas konferencji przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia związane z polubownym rozwiązywaniem sporów dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z perspektywy Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, a także sporów z udziałem Skarbu Państwa.

Uczestnicy będą mieli również okazję wymiany doświadczeń w ramach paneli dyskusyjnych dedykowanych tematowi spotkania.

Rejestracja udziału w wydarzeniu możliwa jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail – zawierającej imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji – na adres: Joanna.Rapita@uprp.gov.pl.

Pełen program konferencji można znaleźć TUTAJ.


Studia Podyplomowe „Prawo Konkurencji” INP PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN rozpoczął rekrutację na X edycję Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji”.

Zapisy są w toku. Termin zapisów upływa 7 lutego 2020 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 7 marca 2020 r., a kończą się 10 stycznia 2021 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Szczegółowa informacja o Studiach Podyplomowych znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych – kliknij TUTAJ.

Istnieje możliwość z korzystania z dofinansowania z Bazy usług rozwojowych PARP. Nasze Studia Podyplomowe znajdują się pod nr 2019/11/26/16806/493787.


Karne i dyscyplinarne aspekty ochrony danych osobowych

Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych zapraszają do czynnego udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Karne i dyscyplinarne aspekty ochrony danych osobowych”. Spotkanie odbędzie się dnia 11 marca 2020 r. w budynku UPJPII przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 9.30.

Naukowe refleksje prelegentów konferencji obracać będą się wokół przetwarzania danych osobowych, jako bardzo złożonego, wieloaspektowego działania, z zakresu problematyki ochrony danych osobowych. Nieprzestrzeganie regulacji w tym obszarze może być bowiem przyczyną odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej administratora, podmiotu przetwarzającego i innych podmiotów biorących udział w tym procesie.

Planowane spotkanie ma stać się przyczynkiem do omówienia powyższych zagadnień w obszarze prawa państwowego i kanonicznego oraz okazją do wypracowania najlepszych praktyk zapewniających ochronę danych osobowych, stanowiąc jednocześnie forum do upowszechniania promocji wolności i praw oraz cenną sposobnością do wymiany doświadczeń.

Abstrakty na konferencję przesyłać można do 15 lutego 2020 r. (max. 2500 znaków) na adres: maciej.andrzejewski@upjp2.edu.pl. W odpowiedzi, po uprzedniej weryfikacji abstraktu, osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają zwrotnego maila wraz z numerem konta, na które należy uiścić opłatę konferencyjną wynoszącą 300 zł.

W razie pytań dotyczących rejestracji lub innych kwestii organizacyjnych należy kontaktować się z dr. Maciejem Andrzejewskim: maciej.andrzejewski@upjp2.edu.pl.


Szkolenie z mediacji podstawowych „Zostań mediatorem”

Szkolenie z mediacji podstawowych „Zostań mediatorem” organizowane jest po raz 17. przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy. Program zajęć przygotowany został zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Do uczestnictwa w spotkaniu organizatorzy zapraszają:

 • pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów oraz psychologów
 • radców prawnych i aplikantów radcowskich, adwokatów i aplikantów adwokackich, rzeczników patentowych
 • menadżerów, konsultantów, pracowników działów HR
 • absolwentów studiów lub studentów wyżej wymienionych
 • oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników zajęć do pełnienia roli mediatora poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Na spotkaniu omawiane będą m.in. umocowania prawne mediacji oraz przekazywane umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Szkolenia „Zostań mediatorem” zaplanowane zostały na dni 6, 7 i 8 marca 2020 r. oraz 20, 21 i 22 marca 2020 r., w godz. 13.00- 19.00 w piątek oraz w godz. 9.00-16.00 w soboty i niedziele, w grupach do 20 osób. Całkowity czas trwania spotkań to 40 godzin zegarowych. Zajęcia odbywać będą się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 68/7, II p. Koszt kursu to 1600 zł brutto. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, serwis kawowy pow. 6 godzin szkolenia (kawa, herbata, ciastka), a także możliwość kontaktowania się z trenerem (mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach „Zostań mediatorem” mogą zgłaszać się do dnia 1 marca 2020 r. poprzez formularz dostępny stronie Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy – kliknij TUTAJ.


V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 

Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na kolejną konferencję poświęconą orzecznictwu w sprawach podatkowych, podczas której przeprowadzona zostanie dyskusja o najważniejszych orzeczeniach minionego roku. Spotkanie odbędzie się w dniach 6-7 marca 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przy ul. Bojarskiego 3.

Formuła konferencji opierać będzie się na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2019. Organizatorzy dopilnują, aby były to wyroki, które budzą emocje i mają duży wpływ na kształt prawa podatkowego. (Ostateczna lista omawianych wyroków będzie znana do ok. 10 lutego 2020 r.).

W spotkaniu weźmie udział zróżnicowane grono referentów (sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.

Tradycyjnie referat rozpoczynający konferencję, pt.: „Ulga meldunkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 126 w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 i 2008) w orzecznictwie sądów administracyjnych – zagadnienia materialnoprawne i procesowe”, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski, a pierwszą sesję poprowadzi – jak w latach poprzednich – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c..

Podczas wydarzenia odbędą się kameralne śniadania podatkowe. (Sekretariat konferencji będzie potwierdzał zapisy na konkretne śniadanie w miarę dostępnych miejsc). Rozstrzygnięty zostanie także konkurs na najlepszą pracę magisterską TAX EVEREST.

Nowością będzie wizyta gości z Kasacyjnego Sądu Administracyjnego w składzie Sądu Najwyższego Ukrainy (referat w języku polskim).

Organizatorzy konferencji zapewniają transport między miejscem spotkania a Starym Miastem, gdzie odbywa się część wydarzeń (kolacja w piątek i śniadania podatkowe w sobotę) i zachęcają uczestników spotkania do pozostawienia samochodu w domu.

Więcej informacji nt. V Toruńskiego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego znaleźć można TUTAJ. Natomiast TUTAJ można zapoznać się bogatym archiwum konferencji, pozwalającym na poznanie specyfiki spotkania.


Nowa oferta kursów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego

5 grudnia (czwartek), o godzinie 10:00, wystartowała rekrutacja na nowe kursy Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia, podnoszące kompetencje i rozwijające umiejętności miękkie, prowadzone są przez wykładowców UW i WUM, a ceny rozpoczynają się już od 275 zł za 30h akademickich i są dedykowane wszystkim osobom od 16 roku życia.

Pełna oferta jest dostępna na stronie internetowej UOUW (kliknij TUTAJ) i obejmuje ponad 260 kursów, z czego aż 57 stanowią nowe propozycje. Wśród nich znajdą Państwo m.in.:

 • Niezbędnik muzyczny, czyli co każdy powinien wiedzieć o muzyce klasycznej,
 • Niderlandzki w podróży, w pracy i nie tylko (poziom A1),
 • Broń masowego wrażenia. Abecadło budowania własnego wizerunku,
 • City lab – tworzenie innowacji dla miasta i jego mieszkańców,
 • „Zawsze chciałam być archeologiem…”. Tajniki zawodu archeologa w pigułce,
 • Świadome samoleczenie, czyli jak nie zwariować przy aptecznych półkach.

Po raz kolejny mamy także przyjemność zaprosić na specjalny cykl wykładów pt. „Ucz się od najlepszych”. Każde ze spotkań prowadzone jest przez innego eksperta w danej dziedzinie. W tym trymestrze przygotowaliśmy dla Państwa następujące propozycje:

 • Nie taki daleki Wschód – podróż przez Kaukaz i Azję Centralną,
 • Czy ekologia uratuje świat? Ochrona środowiska oczami ekspertów.

Rekrutacja będzie trwać przez kolejne dwa miesiące lub do wyczerpania miejsc w grupach.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji dotyczących obecnej rekrutacji oraz działalności Uniwersytetu Otwartego UW. Zapraszamy do kontaktu z Sekcją ds. promocji i szkoleń (tel. 22 55 20 679, promocja@uo.uw.edu.pl) lub Biurem UOUW (tel. 22 55 24 040, biuro@uo.uw.edu.pl).


Nowy kierunek studiów podyplomowych prawa i ekonomii dla prawników przedsiębiorstw

Program PS prawa i ekonomii dla prawników skierowany jest przede wszystkim do dwóch grup słuchaczy. Prawnikom „kancelaryjnym” pomoże w transformacji zawodowej do roli „in-house”. Prawnikom rozpoczynającym karierę zawodową pozwoli zaś na z orientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego, jak i ewentualnego włączenie się w zarząd spółką.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w załączniku.


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji przygotowała weekendowy kurs na którym uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę dotyczącą zagadnień przygotowanych na podstawie wykazu aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2019.

Kurs jest usystematyzowaniem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego. Szkolenie składa się z części teoretycznej przygotowanej pod kątem pytań testowych oraz części praktycznej obejmującej rozwiązywania zadań problemowych.

Osoby powołujące się na OIRP otrzymują 10 % zniżki.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

oraz pod adresem e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

Udostępnij na: