Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość.


Konferencja Legal Market Day 2021

Legal Market Day to dwudniowa, ogólnopolska konferencja dla prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie oraz działy prawne. Wydarzenie to ma zainspirować swoich uczestników do rozwijania nowych kompetencji oraz spojrzenia na wykonywany zawód przez pryzmat potrzeb klientów oraz postępującego rozwoju technologicznego. Najbliższa, ósma edycja konferencji zostanie zrealizowana on-line w dniach 11-12 marca 2021 r.

Na Legal Market Day 2021 składać będą się wystąpienia keynote speakerów oraz najlepszych specjalistów z branży prawnej, marketingowej i świata biznesu, a także praktyczne warsztaty. Prelekcje odbywać będą się w ramach czterech ścieżek tematycznych: marketing, technologia, zarządzanie i finanse oraz in-house/firmy. W trakcie spotkań uczestnicy konferencji poznają m.in. możliwości networkingu, sposoby na optymalizację swoich działań oraz skuteczne narzędzia marketingowe i technologiczne stworzone specjalnie z myślą o prawnikach.

Wykłady i zajęcia w ramach konferencji poprowadzi 50 prelegentów z Polski i zza granicy. Wśród nich znajdą się m.in. Per Magnusson, prawnik z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w doradzaniu klientom szwedzkim i międzynarodowym, Marcin Maruta ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej oraz dr Tomasz Piekot, językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prawnicy zainteresowani udziałem w tym wydarzeniu kupując jeden bilet mogą skorzystać z oferty spotkań realizowanych w ramach obu dni konferencji, wybierając najbardziej interesujące spośród: 20 sesji networkingowych i warsztatów, 50 prezentacji i dyskusji tematycznych. Dodatkowa rejestracja wymagana jest jedynie na warsztaty.

Więcej wiadomości na temat Legal Market Day 2021, w tym informacje na temat możliwości nabycia biletu na wydarzenie oraz jego kosztu, znaleźć można na stronie: https://legalmarketday.com/.


Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry w roku akademickim 2020/2021

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego uruchomił w bieżącym roku Podyplomowe Studia Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących compliance. Atutem studiów – w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku – jest połączenie problematyki ekonomicznej, finansowej, z zakresu zarządzania problematyką prawną. Program studiów zorientowany jest na jak najszersze przekazanie słuchaczom dobrych praktyk stosowanych przez liderów compliance w Polsce oraz zwiększenie ich kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy.

Wykładowcami są trenerzy z doświadczeniem w spółkach Skarbu Państwa, organizacjach międzynarodowych oraz podmiotach prywatnych, posiadający liczne certyfikaty, praktycy rynku finansowego, biegli rewidenci, specjaliści z zakresu zamówień publicznych, podatków, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, radcowie prawni, także posiadający stopnie i tytuły naukowe, funkcjonariusze organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości. Adresatami studiów są osoby posiadające aktualnie lub w przyszłości uprawnienia decyzyjne w zakresie projektowania, wdrażania oraz nadzoru nad programami, politykami i strategiami compliance; radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, specjaliści w działach prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji inwestorskich, bezpieczeństwa, ochrony danych; osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom, zapobieganie stratom, jak również promocję zachowań etycznych; osoby wiążące swój rozwój zawodowy z zatrudnieniem w działach zarządzania ryzykiem lub audytu wewnętrznego. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymają: bezterminowy certyfikat z zakresu Sytemu Zarządzania Zgodnością zgodny z ISO 19600:2014(późn. ISO 37301) wydany przez DEKRA sp. Z o.o.; bezterminowy certyfikat auditora wewnętrznego ISO 37001, ISO 3730wydany przez DEKRA sp. z o.o.; bezterminowy certyfikat Specjalisty ds. Compliance (Compliance Officer)wydany przez Uniwersytet Wrocławski; prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Program Studiów konsultowany był ze specjalistami z zakresu compliance, w tym Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, DEKRA sp. z o.o., Project Management Institute Poland, oraz zarządami innych przedsiębiorstw prywatnych, jak również Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu iuzyskał bardzo pozytywne oceny. Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 204 godziny zajęć. Planowane rozpoczęcie zajęć w aktualnej edycji to październik/listopad 2020 r.

Odpłatność za studia wynosi 5.499,00 zł(pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) za dwa semestry nauki płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług rekrutacyjnych. Nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.


Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach z cyklu „Meet(IP)ings”

Meet(IP)ings to cykl comiesięcznych spotkań prawników zajmujących się prawem własno­ści intelektualnej, zainicjowany przez pasjonatów tej dziedziny adw. Dr Annę Wilińską-Zelek, rzecznika patentowego Bartosza Ferta i radcę prawnego Bartosza Jóźwiaka.

Celem projektu jest wymiana wiedzy oraz praktycznych doświadczeń.

Formuła wydarzenia przewiduje 15-minutowe wystąpienia kilku prelegentów. Po każdym z nich następuje dyskusja dotycząca zaprezentowanego tematu.

Me­et(IP)ings odbywają się w każdy drugi czwartek miesią­ca. Wśród dotychczasowych prelegentów znaleźli się zarówno rzecznicy patentowi, adwokaci, jak i radco­wie prawni. Pierwsze spotkania miały miejsce w Wyższej Szkole Bankowej, a później zostały przeniesione na internetową platformę ZOOM, co stwarza możliwość udziału w spotkaniu większemu gronu.

Program Meet(IP)ingsStudia podyplomowe „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”

Trwa rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym” realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Roczny kurs prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego WPIA UW 

Szkoła Prawa Niemieckiego WPIA UW zaprasza na roczny kurs prawa niemieckiego, realizowany we współpracy z uniwersytetem w Bonn. Zajęcia prowadzone są wyłącznie po niemiecku przez niemieckich wykładowców. Kurs odbywa się w piątki i soboty na WPIA UW. Dla członków OIRP obowiązuje zniżka 200 zł.

Szczegółowe informacje nt. kursu znaleźć można TUTAJ.


Nowy kierunek studiów podyplomowych prawa i ekonomii dla prawników przedsiębiorstw

Program PS prawa i ekonomii dla prawników skierowany jest przede wszystkim do dwóch grup słuchaczy. Prawnikom „kancelaryjnym” pomoże w transformacji zawodowej do roli „in-house”. Prawnikom rozpoczynającym karierę zawodową pozwoli zaś na z orientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego, jak i ewentualnego włączenie się w zarząd spółką.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w załączniku.

ulotka dla kandydata PS in-house


Udostępnij na: