Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość.

Kurs Legal English and Legal Skills 2019 organizowany przez Law Society Of Ireland

Więcej informacji o kursie można uzyskać pod poniższym linkiem:

www.lawsociety.ie/Courses–Events/Other-Events/Legal_English


Ośrodek Studiów Podatkowych UMK w Toruniu zaprasza na konferencję podatkową: IV Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

(1-2 marca 2019 r.). Referat wprowadzający pt. Zasada „In Dubio Pro Tributario” w orzeczeniach sądów administracyjnych – doświadczenia w stosowaniu, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym linkiem:

www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2019-2/


 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym „Prosty język w świetle prawa”, które odbędzie się 13 marca 2019 r.

Spotkanie jest wspólną inicjatywą sygnatariuszy porozumienia na rzecz upraszczania komunikacji urzędowej.

Sprawy organizacyjne

Agenda, informacje o miejscu spotkania oraz formularz zgłoszenia znajdują się w linku poniżej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/formularz-zgloszeniowy-na-spotkanie-prosty-jezyk-w-swietle-prawa/

Więcej informacji na temat prostego języka można uzyskać pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk

Udostępnij na: