SZKOLENIE – Podatki w kancelarii prawnej – 12 marca 2020 r.

Fundacja radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie we współpracy Ernst & Young Sp. z o.o Academy of Business zaprasza do udziału w szkoleniu „Podatki w kancelarii prawnej”, które odbędzie się przy Al. Armii Ludowej 26 w dniu 12 marca 2020 r.

Szkolenie poprowadzi Jacek Jędrszczyk – absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, podatkami profesjonalnie zajmuje się od 1997 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie z branży finansowej, a później w międzynarodowych firmach doradczych takich jak Artur Andersen czy EY. Od kilku lat prowadzi indywidualną kancelarię podatkową, doradzając klientom w tematach podatkowych oraz reprezentując ich w sporach sądowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich. Podczas szkoleń kładzie szczególny nacisk na aspekt praktyczny omawianych tematów, prezentuje liczne przykłady ze swojej praktyki zawodowej. Jako menedżer, a potem dyrektor oddziału EY Katowice-Kraków, realizował różnorodne projekty podatkowe z zakresu VAT, CIT oraz cen transferowych. Uczestniczył we wprowadzaniu firm do specjalnych stref ekonomicznych, projektował struktury dotyczące polityk podatkowych. Doradzał, jak stworzyć optymalne schematy zarządzania ryzykiem podatkowym. Jest autorem wielu profesjonalnych publikacji w Rzeczpospolitej, Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym. Jest również współautorem pierwszego książkowego komentarza do unijnych regulacji VAT (Dyrektywa VAT). Prywatnie uwielbia sport i podróże.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  SESJA I

  • poznanie i ugruntowanie wiedzy o przepisach podatkowych dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 SESJA II

  • zapoznanie się z nowymi regulacjami podatkowymi wchodzącymi w życie w najbliższych miesiącach

1300-1400 lunch

1400-1530  SESJA III

  • poznanie ukształtowanej praktyki w zakresie tematyki podatków w zakresie tematyki podatków w wykonywaniu zawodu radcy prawnego

1530-1545  przerwa kawowa

1545-1630  SESJA IV

  • poznanie najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych

Za udział w szkoleniu radca prawny w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego otrzyma 15 pkt.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

250,-zł netto* + 23% VAT – dla osób uczestniczących w szkoleniu on line.
390,-zł netto* + 23% VAT – dla osób uczestniczących w szkoleniu stacjonarnie.

*–usługa podlega zwolnieniu z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 88 1090 1056 0000 0001 3359 9277

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej  wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres e-mail:
doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Udostępnij na: